«Nieśmiałość — co to jest?» - zajęcia z elementami biblioterapii
17 październik 2011
Ocena: brak

Prezentowane zajęcia wchodzą w skład programu «Nie jestem samotną wyspą» przeznaczonego dla uczniów nieśmiałych z klas I – III.

Głównym założeniem programu zajęć jest zmiana postawy uczniów nieśmiałych poprzez wzmocnienie ich poczucia własnej wartości oraz pozytywnej samooceny, poznanie swoich mocnych stron oraz zasad współżycia w środowisku, a przez to zminimalizowanie ich lęków i obaw związanych z działaniem wśród rówieśników oraz nabranie większej pewności siebie. Spotkanie: «Nieśmiałość – co to jest?» poświęcone jest rozpoznawaniu uczuć. Szczególnie skupiliśmy się na nieśmiałości. Odpowiednio dobrany tekst pozwolił dzieciom zidentyfikować się z bohaterem i jego problemem nieśmiałości w różnych sytuacjach. Każdy z uczestników miał możliwość wypowiedzi: jak on by zachował się w takiej sytuacji? Zakończyliśmy sesję «uwalnianiem głosu» – podobnie jak główna postać opowiadania.

Każde spotkanie kończą ćwiczenia rozluźniające z elementami muzykoterapii, choreoterapii lub relaksujące wizualizacje.

Czytaj dalej
Dziękuję, nie! O sztuce odmowy.
27 marzec 2010
Ocena: 2

Celem lekcji jest kształtowanie umiejętności właściwego reagowania w określonych sytuacjach oraz rozwiązywania problemów w zespole.

Czytaj dalej
Program Szkolnego Koła PCK
29 maj 2008
Ocena: brak

Program zrealizowany został w roku szkolnym 2007/2008 w Szkole Podstawowej nr 3, im. Wojska Polskiego w Mielcu. Program opracowany z myślą o uczniach klas IV - VI.

Czytaj dalej
Program przeciwdziałający wczesnej inicjacji seksualnej
07 maj 2008
Ocena: brak

Zajęcia z zakresu wychowania do życia w rodzinie wywołują wiele kontrowersji. Zarówno argumentuje się pozytywnie jak i negatywnie dostęp do wiedzy z zakresu wychowania seksualnego. Jestem wychowawcą w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Stworzyłam program profilaktyczny przeciwdziałający wczesnej inicjacji seksualnej przeznaczony dla dzieci w wieku szkolnym. Tworząc mój program wzięłam pod uwagę niedostateczny zakres wiedzy moich wychowanków na temat samoświadomości własnego ciała. Zaprosiłam również Pana Policjanta, aby przeprowadził pogadankę z dziećmi na temat unikania złych przygód oraz udzielił im rad, jak się zachować w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia.Życzę ciekawej lektury

Czytaj dalej
Program nauki pływania dla gimnazjum realizowany w czasie SKS
07 maj 2008
Ocena: brak

Nauka pływania obejmuje ćwiczenia oswajające w wodzie, naukę i doskonalenie podstawowych umiejętności pływackich, doskonali i rozszerza umiejętności młodzieży z zakresu pływania kraulem i grzbietem, skoków do wody i nawrotów, nurkowania i pływania pod wodą, młodzież uczy się techniki pływania delfinem, oraz sportowych odmian poznanych styli wraz z nawrotami koziołkowymi. W programie zawarte są również elementy ratownictwa wodnego i organizacji zawodów pływackich
Program jest ułożony w taki sposób, by osoby rozpoczynające naukę mogły jak najszybciej opanować podstawy pływania, a osoby kontynuujące naukę mogły utrwalić i poszerzyć opanowane już umiejętności. Podsumowaniem i sprawdzianem opanowania podstawowych umiejętności z pływania jest udział w Mistrzostwach Szkoły w pływaniu.

Czytaj dalej