Program autorski z wychowania prorodzinneg
11 luty 2007
Ocena: brak

Program ten jest kontynuacją cyklu zajęć związanych z tematyką wychowania seksualnego, które prowadziłam kilka lat temu. Osoby zainteresowane wizualną stroną tych zajęć zachęcam do odwiedzenia strony: www.tomaszów-lubelski.pl/oświata/dydaktyka.

Czytaj dalej
Małe formy teatralne
04 czerwiec 2006
Ocena: brak

W naszej szkole tradycją stało się przygotowywanie przedstawień i inscenizacji w trakcie goszczącego już na stałe w harmonogramie imprez i uroczystości "Tygodnia Baśni". Uczniowie bardzo chętnie uczestniczą w tego rodzaju przedsięwzięciach, gdyż mają możliwość sprawdzenia swoich umiejętności, pokazania się, doświadczają sukcesu.Nauczyciele najczęściej stosują żywy plan. Podobie było ze mną. Chcąc urozmaicić formy pracy z uczniami w tym zakresie dokonałam przeglądu kilku pozycji dotycząch tego tematu. W poniższym opracowaniu chcę pokazać kilka innych możliwosci i zachęcić nauczycieli do zastosowania ich w pracy z uczniem.

Czytaj dalej
Pomagamy zwierzętom
02 czerwiec 2006
Ocena: brak

Niniejszy projekt został napisany głównie do realizacji celów z zakresu rozwijania u dzieci młodszych humanitarnego stosunku do zwierząt oraz zmniejszenia patologicznych zachowań wśród dzieci w stosunku do zwierząt, jak również do drugiego człowieka. Ponadto powstał z myślą o zmniejszeniu wypadków pogryzień dzieci przez psy.

Czytaj dalej
Rośnij zdrowo
01 czerwiec 2006
Ocena: brak

Program z gimnastyki korekcyjnej "ROŚNIJ ZDROWO" wykorzystywany w przedszkolu podczas zajęć w zerówce 

Czytaj dalej
Stymulowanie rozwoju mowy i myślenia dzieci sześcioletnich
01 czerwiec 2006
Ocena: 2

Mowa w dużej mierze wpływa na ogólny rozwój dziecka, jego osiągnięcia szkolne. Stanowi narzędzie w zdobywaniu informacji, pozwala na wyrażenie swoich myśli, opinii i uczuć. Czasem koniecznym do szczególnie do intensywnej pracy skierowanej na rozwój związanych z mową sprawności jest okres przedszkolny i wczesnoszkolny. Jak wynika z wyników badań pedagogicznych i własnych obserwacji poziom rozwoju psychofizycznego, w tym także mowy u dzieci rozpoczynających naukę szkolną jest bardzo zróżnicowany. U wielu dzieci oprócz wad wymowy występuje opóźniony rozwój mowy lub niechęć do mówienia, zaburzenie słuchu fonematycznego, analizy i syntezy słuchowej, mniejsza sprawność motoryczna. Występowanie tych zaburzeń ma istotny wpływ na przebieg procesu czytania i pisania. Stąd uznałam za słuszne wprowadzenie dodatkowych zajęć w formie ćwiczeń i zabaw, których celem byłoby rozbudzenie aktywności słownej dzieci oraz zwiększenie możliwości poprawnego i twórczego opanowania języka.

Czytaj dalej