Rola nauczyciela wychowawcy we wspomagainu wszechstronnego rozwoju dziecka
25 luty 2008
Ocena: brak

Rozwój jest to zmiana zachowań, sposobu myślenia, mówienia, aktywności itp. Rozwój człowieka zachodzi w ciągu całego jego życia, a rozpoczyna się już od pierwszych chwil po urodzeniu. Losy dzieci układają się różnie. Jedne mają szczęście, bo ich wychowanie odbywa się w domu rodzinnym i o ich rozwój i wychowanie troszczą się rodzice. Inne mieszkają pod opieką członków rodziny, np. dziadków – którzy dbają o wychowanie dziecka. Jeszcze inne muszą przebywać w Domach Dziecka pod opieką zawodowych opiekunek i wychowawców. Od trzeciego roku życia dzieci są objęte wychowaniem przedszkolnym i wówczas przez kilka godzin dziennie zajmują się nimi nauczycielki przedszkola.

Czytaj dalej
Zadania przedszkola w przygotowaniu dziecka do roli czytelnika
13 luty 2008
Ocena: brak

Znaczenie książki w życiu dziecka maleje, w wyniku dostępu do telewizji, komputerów, czy też odtwarzaczy DVD, za pośrednictwem których dzieci oglądają filmy, bajki o treści, która czasem nie jest przeznaczona dla dzieci. Dlatego tak ważna jest rola przedszkola w rozwijaniu zainteresowań czytelniczych dzieci. W swojej publikacji chciałam przedstawić, jak ważna rola w tym względzie przypada nauczycielkom przedszkola.

Czytaj dalej
Z ekologią w przedszkolu za pan brat.
27 styczeń 2008
Ocena: brak

Przedszkole, to obok domu rodzinnego dziecka miejsce, gdzie się "wychowuje". Dzieciom kojarzy się przede wszystkim z beztroską, zabawą, miejscem gdzie miło spędza czas pod nieobecność rodziców. Rzeczywiście rzeczą bardzo istotną jest kształtowanie postaw już we wczesnym dzieciństwie. Dziecko w wieku przedszkolnym jest bardzo ciekawe życia, dociekliwe, chłonne wiedzy. Mądrze więc postąpimy, gdy będziemy poruszać z małym dzieckiem tematykę przyrody i jej ochrony.

Czytaj dalej
Zabawy ze śpiewem w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym
25 styczeń 2008
Ocena: 5

Dostrzegając bogactwo wartości muzyki w procesie wychowania należy zdać sobie sprawę z tego jak ważne są tego typu zajęcia w przedszkolu – co może dać dziecku kontakt z muzyką. Ważny jest również sposób organizowania i prowadzenia zajęć umuzykalniających, aby dziecko odczuwało radość i zadowolenie z własnych działań, oraz miało potrzebę poszukiwania i zdobywania nowych wartości.

Czytaj dalej
Praca z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo.
13 styczeń 2008
Ocena: 2

Nadpobudliwość psychoruchowa jest zjawiskiem najczęściej występującym u dzieci w wieku przedszkolnym . Nadpobudliwość psychoruchowa to zaburzenia procesów nerwowych. Bezpośrednimi jej przyczynami jest słabość procesów nerwowych i zachwianie ich równowagi(wyraźna przewaga w układzie nerwowym procesów pobudzania nad hamowaniem) oraz zakłócenie ruchliwości tych procesów(szybkie przechodzenie od stanu pobudzenia do stanu hamowania i odwrotnie).

Czytaj dalej