Program zajęć pozalekcyjnych - zespół wokalny
29 październik 2007
Ocena: brak

Śpiew, czyli odpowiednio wydobywany głos ludzki, jest naturalną, najbardziej powszechną i dostępną forma uprawiania muzyki. Jest on niezbędny w procesie wychowania muzycznego w szkole. Każdy głos ludzki może byc poddany procesowi szkolenia technicznego, każdy uczący się może osiągnąć mniej lub bardziej doskonały stopień technicznego opanowania swego instrumentu głosowego

Program został opracowany w efekcie potrzeb i zainteresowań uczniów naszej szkoły. Wychowanie poprzez kontakt z muzyką umożliwi młodzieży prawidłowy rozwój psychiki, wyzwoli pozytywne emocje, nauczy integracji z grupą, patriotyzmu, umiejętności wzajemnego poszanowania. Uczestniczenie w tych zajęciach poszerzy możliwości rozwoju intelektualnego, przybliży i uatrakcyjni szkołę. Nic tak nie zbliża uczniów do siebie jak wspólne zabawy, konkursy i przeżycia artystyczne, które poprzez wywołany entuzjazm, rozładowują napięcia i likwidują bariery. Aktywne uczestnictwo w uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych umożliwi uczniom wykazanie talentu, zaangażowania społecznego, rozwinie w nich odwagę, odpowiedzialność, obowiązkowość, co jest tak ważne w życiu każdego człowieka.

Czytaj dalej
Zajęcia wychowawcze z elementami muzykoterapii.
15 czerwiec 2007
Ocena: brak

Jest to scenariusz zajęć otwartych przeprowadzonych w najmłodszej grupie wychowawczej podczas wakacji roku szkolnego 2005/2006 w Domu Dziecka w Lubieniu Kuj. Były one częścią programu wychowawczo-edukacyjnego "Bawię się i uczę". Zajęcia te bardzo podobały się dzieciom i cieszyły się sporym zainteresowaniem wychowawców .

Czytaj dalej
Przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym u dzieci niepełnosprawnych intelektualni
11 czerwiec 2007
Ocena: 5

Bez trudu wtapiają się w swoje środowisko, a ich niepełnosprawność intelektualna powoduje, iż bezkrytycznie przyjmują wzorce postaw i zachowań płynące z najbliższego otoczenia. Funkcjonowanie tych dzieci jest słabsze, szczególnie w zakresie logicznego myślenia, kojarzenia faktów, analizowania sytuacji, przewidywania działań, tempa uczenia się. Grupa dzieci objęta zajęciami nie otrzymuje wystarczającej uwagi, troski i wsparcia w domach rodzinnych. W większości rodzin pojawia się problem nadużywania alkoholu, agresji głównie ze strony ojców, nieudolności wychowawczej ze względu na obniżony poziom intelektualny rodziców, bezrobocia, a co się z tym wiąże brakiem środków do życia. Programem swym objęłam dzieci przejawiające zachowania destrukcyjne, skłonne każdy konflikt rozstrzygać przy pomocy agresji słownej lub fizycznej, najczęściej również narażone na niekorzystny wpływ środowiska rodzinnego i rówieśniczego.

Czytaj dalej
Bądź bezpieczny na wakacjach i feriach zimowych
31 maj 2007
Ocena: brak

Zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży stanowi podstawowe zadanie, przed którym stają rodzice, nauczyciele i wychowawcy. Wraz z rozwojem dzieci i ich samodzielności musimy coraz bardziej liczyć się z koniecznością wyposażenia ich w umiejętność przewidywania zagrożeń, unikania ich, a jeśli już zaistnieją – w zdolność do radzenia sobie z trudną sytuacją.

Czytaj dalej
Program pedagogizacji rodziców z wykorzystaniem specjalistów
29 maj 2007
Ocena: brak

Wychowanie człowieka to bardzo odpowiedzialne i trudne zadanie. Jest to proces rozpoczynający się z chwilą narodzin dziecka i trwający wiele lat. Decydującą rolę w tym procesie odgrywają rodzice. Są oni pierwszymi i najważniejszymi wzorami dla swoich dzieci. To rodzina tworzy podstawy rozwoju osobowości dziecka. Ogromna większość rodziców kocha swoje dzieci, ale równocześnie mają oni mniejsze lub większe problemy z ich wychowaniem. Kiedy dziecko staje się nastolatkiem, to zadanie staje się dla większości rodziców prawdziwym wyzwaniem. Nie wystarczy już tylko intuicja. Bardzo przydatne okazują się doświadczenia innych rodziców, nauczycieli a także podstawowe informacje z zakresu psychologii i pedagogiki. To właśnie nauczyciel - wychowawca klasy, powinien służyć fachową pomocą rodzicom swych wychowanków. To od zgodnego współdziałania rodziców i wychowawcy w dużej mierze zależy niezakłócony rozwój dzieci i młodzieży. Pomagając rodzicom w wychowaniu ich pociech, wychowawca przyczynia się do wszechstronnego rozwoju osobowości swych wychowanków.

Czytaj dalej