Wokół praw dziecka - program wychowawczy
26 marzec 2008
Ocena: brak

Najważniejsze prawa człowieka (równość, wolność, prawo) dotyczą każdego, a zatem również dzieci. . . Dzieci mają swoją światową konstytucję – Konwencje o Prawach Dziecka, która zawiera szeroki katalog ich praw. Polska ratyfikowała ją w1991 r.,a więc zobowiązała się do przestrzegania praw zawartych w konwencji.


Czytaj dalej
Rola bursy w procesie integracji społecznej osób z deficytami intelektu i słuchu
09 marzec 2008
Ocena: brak

Jako nauczyciel-wychowawca pracujący w bursie, w której przebywa także młodzież z deficytami intelektu i słuchu, jestem szczególnie zainteresowany tematem integracji społecznej tych osób.

Czytaj dalej
Terapia logopedyczna dziecka z oligofazją
18 luty 2008
Ocena: 2.25

Odpowiednio kształcone i stymulowane dzieci upośledzone umysłowo mogą stać się pełnosprawnymi użytkownikami języka potocznego, mówionego. Istotą terapii logopedycznej jest więc szeroko rozumiane wychowanie językowe, w którym zawiera się przede wszystkim: opanowanie poprawnych nawyków językowych, rozwijanie kompetencji społecznych, usprawnianie procesu komunikacji w stopniu umożliwiającym samodzielne radzenie sobie w życiu, a także rozbudzenie w osobie upośledzonej radości mówienia, chęci operowania słowem. Rehabilitacja mowy osób upośledzonych mimo, że jest trudna, to jest konieczna, bowiem stopień rozwoju mowy decyduje o samowystarczalności tych osób. Prawidłowa mowa pomaga w porozumiewaniu się, zaspokajaniu potrzeb fizycznych i duchowych, w przystosowaniu się do życia i pracy zawodowej w społeczeństwie.

Czytaj dalej
Plan pracy kółka teatralnego
29 styczeń 2008
Ocena: brak

Według poniższego planu pracowałam z dwiema grupami dzieci w Młodzieżowym Domu Kultury. Moi uczniowie mieli 10 – 12 lat. Podczas zajęć starałam się wybierać elementy z różnych działów, żeby uniknąć monotonii.

Czytaj dalej
Andrzejkowe wróżby
07 styczeń 2008
Ocena: brak

Przedstawiam scenariusza zajęć przeprowadzonych w grupie dziewcząt i chłopców niepełnosprawnych intelektualnie i fizycznie w wieczku od pięciu do 25 lat wraz z rodzicami, nauczycielami i wolontariuszami. Zajęcia trwały 60 minut i ich głównym zadaniem było poznanie tradycji i zwyczajów związanych z dniem św. Andrzeja, oraz tworzenie atmosfery radości, zadowolenia ze wspólnych zabaw i zajęć.

Czytaj dalej