Wychowanie - resocjalizacja jako przygotowanie wychowanka do samodzielności
19 kwiecień 2008
Ocena: brak

Ważną rolę w usamodzielnianiu wychowanka odgrywa dobrowolne uczestnictwo w różnych kołach zainteresowań. Udział w nich wyrabia nie tylko nawyki i umiejętności konstruktywnego i kulturalnego spędzania wolnego czasu, ale także wzbogaca wiedzę, kształtuje umiejętności i sprawności, uczy pełnienia ról społecznych, wzbogaca osobowość, stwarza możliwość odprężenia psychicznego, kompensuje brak poczucia własnej wartości i ambicji, uczy wewnętrznej dyscypliny i ładu, dostarcza wypoczynku i rozrywki, umożliwia kontakt z innymi rówieśnikami bez poczucia niższości.

Czytaj dalej
Piesza wycieczka Biskupice - Olsztyn - Częstochowa
16 kwiecień 2008
Ocena: brak

Spośród różnych form spędzania wolnego czasu szczególne miejsce ma wycieczka. Zwłaszcza, jeśli jest to wycieczka piesza i całodniowa. Daje ona wspaniałe pole do realizacji celów wychowawczych i operacyjnych. Jest też bardzo dobrym czasem na lepsze poznanie wychowanków i bycie z nimi w innych sytuacjach , niż zwykle.

Czytaj dalej
Sróbuj biegać na orientację.
03 kwiecień 2008
Ocena: brak

Biegi na orientację to przede wszystkim konkurencja, w której najważniejszą rolę odgrywa myślenie. Zawodnik, który jest świetnie przygotowany kondycyjnie a nie potrafi myśleć, czyli umiejętnie pracować z mapą, jest skazany na porażkę.

Czytaj dalej
Rehabilitacja dziecka z nadpobudliwością psychoruchową w warunkach szpitalnych
30 marzec 2008
Ocena: brak

Mimo szybkiego postępu czasu oraz błyskawicznie rozwijającej się medycynie człowiek nie ma możliwości zatrzymać procesu powstawania coraz to nowych chorób. W obliczu natury ludzkość nie jest w stanie powstrzymać tego mechanizmu.
Podobnie dzieje się też z wychowaniem młodego człowieka. Pojęcie to rozumiane jest jako zamierzone oddziaływanie środowiska społecznego i przyrodniczego na jednostkę, trwające całe życie. Wpływ ten kształtuje stosunek jednostki do otaczającego świata, ukierunkowanie się systemu wartości, norm i celu życia. W pedagogice istnieją definicje, które kładą nacisk na celowe dokonywanie zmian w osobowości człowieka pod wpływem czynników zewnętrznych. Jednostka jest celem oddziaływań. Zadaniem pedagoga jest przekazywanie wiedzy, kształtowanie określonych cech i umiejętności młodego człowieka.

Czytaj dalej
Program pracy terapeutycznej dla ucznia z autyzmem i dysharmonią
27 marzec 2008
Ocena: brak

Program został opracowany dla chłopca siedmioletniego zdiagnozowanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, jako dziecko z autyzmem i dysharmonią rozwojową.

Czytaj dalej