Plan współpracy z rodzinami wychowanków internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
12 styczeń 2012
Ocena: 3

Współdziałanie wychowawców z rodzinami i opiekunami wychowanków zwiększa szansę na skuteczność oddziaływań wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych, mających na celu wszechstronny rozwój dzieci. Pozwala na lepsze zrozumienie dziecka przez obie strony, daje również szansę ciągłego doskonalenia się wychowawców i rodziców.

Czytaj dalej
Zarys działalności KLUBU BYŁYCH WYCHOWANKÓW «KUMPEL»
28 grudzień 2011
Ocena: brak

Przygotowanie do dorosłego życia to jeden z głównych celów jakie stawiają sobie przed sobą wychowawcy pracujący w internacie dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej umysłowo. Poszukiwanie nowych form pracy, mających na celu rozwój umiejętności społecznych wychowanków, zwiększa szanse na skuteczność oddziaływań wychowawczych.

Czytaj dalej
Dlaczego aktywizować uczniów?
08 luty 2010
Ocena: 3.5

Niniejszy artykuł jest okazją do refleksji nad znaczeniem i ważnością stosowania aktywizujących metod nauczania. Mam nadzieję, że będzie on motywacją i zarazem zachętą do stawienia czoła postawionemu nam wyzwaniu w pracy dydaktycznej.

Czytaj dalej
Prawda i mity o alkoholu
11 czerwiec 2008
Ocena: brak

Scenariusz zajęć

Czytaj dalej
Scenariusz warsztatów dla rodziców dzieci niepełnosprawnych
06 maj 2008
Ocena: brak

Jako oligofrenopedagog pracuję z dziećmi z poważnymi trudnościami w komunikowaniu się z otoczeniem. Wprowadzając do pracy nową metodę porozumiewania się z niemówiącymi dziećmi, doskonale zdaję sobie sprawę iż będzie ona dopiero skuteczna gdy będzie realizowana również przez rodziców moich podopiecznych. Wraz z moimi koleżankami z pracy przeprowadziłam (luty 2008r.) warsztaty dla rodziców na temat porozumiewania się gestami.

Czytaj dalej