Autorski program zajęć pozalekcyjnych z języka rosyjskiego dla klas maturalnych
06 czerwiec 2010
Ocena: brak

Program został opracowany w oparciu o podstawę programową oraz program nauczania języka rosyjskiego dla klas 1-3 szkół ponadgimnazjalnych - DKOS-4015-24/02.

Czytaj dalej
Program Koła Języka Angielskiego dla maturzystów zdających egzamin na poziomie rozszerzonym
26 maj 2010
Ocena: brak

Jest to program autorski przygotowany z myślą o maturzystach zdających egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. Program ten realizowałam na zajęciach pozalekcyjnych.

Czytaj dalej
Program zajęć wyrównawczych z matematyki dla uczniów klasy III liceum — przygotowanie do matury
13 kwiecień 2010
Ocena: brak

Program zajęć fakultatywnych postanowiłam napisać w celu usystematyzowania i uporządkowania treści programowych z matematyki. Pomoże to uczniom w systematycznym przygotowaniu się do egzaminu maturalnego, egzaminu na wyższe uczelnie, a nauczycielowi w umiejętnym kierowaniu tym procesem.

Czytaj dalej
Projekt innowacji pedagogicznej dla klasy biologiczno-chemicznej z promocją zdro
29 maj 2008
Ocena: brak

Innowacja pedagogiczna dla klasy biologiczno-chemicznej ma na celu rozszerzenie wiadomości z zakresu ochrony i promocji zdrowia na lekcjach biologii w klasach I-III. Zgadzając się z założeniami Narodowego Programu Zdrowia (NPZ), który realizowany jest w Polsce od 1990 r. należy uświadamiać uczniom fakt, że każdy z nas ponosi odpowiedzialność za zdrowie własne i innych ludzi. Świadomość ta wpłynie na zwiększenie skuteczności naszych wspólnych działań na rzecz poprawy zdrowia i związanej z nim jakości życia w Polsce.

Czytaj dalej
Edukacja czytelnicza i medialna w kl. II LO dla Dorosłych
10 kwiecień 2008
Ocena: brak

Program Edukacji czytelniczej i medialnej napisałam dla uczniów dorosłych II klasy IV Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Bydgoszczy na Wydziale Stacjonarnym. Przygotowuje on uczniów dorosłych do ustawicznego kształcenia się oraz do krytycznego i racjonalnego odbioru mediów, uczy roli użytkownika informacji, korzystania z mass – mediów i nowoczesnej technologii informatycznej. Ponadto poprzez edukację czytelniczą i medialną realizowane są cele związane z rozbudzaniem zainteresowań czytelniczych oraz kształtowaniem szacunku dla polskiego dziedzictwa kulturowego.

Czytaj dalej