Program własny Koła Przyrodniczego
07 październik 2007
Ocena: 2

Proponuję państwu program własny przeznaczony do realizacji na zajęciach koła przyrodniczego w szkole podstawowej. Treści realizowane obejmują takie zagadnienia jak: ochrona środowiska, ekologia, zbiorowiska naturalne oraz zoologia.

Czytaj dalej
Program profilaktyczny dla dzieci zagrożonych patologią
07 lipiec 2007
Ocena: brak

Program, który stworzyliśmy doskonale wpisuje się w każdy program profilaktyczny i wychowawczy szkoły. Głównym założeniem naszego programu jest promocja zdrowego stylu życia oraz ochrona dziecka przed podejmowaniem działań ryzykownych, mogących wpływać demoralizująco na otoczenie społeczne i wyniszczająco na jego osobowość oraz ogólnie rozumiane zdrowie fizyczne i psychiczne.

Czytaj dalej
Świat zwierząt w środowisku dziecka - program autorski
26 czerwiec 2007
Ocena: brak

Celem ogólnym programu jest poszerzenie wiedzy o świecie zwierząt w otoczeniu dziecka i kształtowanie humanitarnych postaw. Treści dobrane są tak, aby były ciekawe, żeby pobudzały uczniów do myślenia, poszukiwania i działania. Uczą umiejętności, a nie wiedzy encyklopedycznej. Angażują uczniów, rodziców i rówieśników. Realizowane treści uczą tolerancji, troski o innych, wzajemnego zrozumienia i kształtują więzi społeczne Treści zawarte w programie skupione są wokół głównych tematów.

Czytaj dalej
Turew - miejsce sercu bliskie
12 czerwiec 2007
Ocena: brak

Wielkopolska miała swą burzliwą, ale godną historię, którą warto przybliżyć tym najmłodszym. Chciałoby się zachować i zaszczepić młodym ludziom nasze wielkopolskie przymioty, jak pracowitość, obowiązkowość, oszczędność , czy przywiązanie do porządku. Im więcej się dowiedzą, im więcej poznają, tym mocniejsze powstanie poczucie regionalnej tożsamości…

Czytaj dalej
Spisz - przeszłość i terażnieszość - Program edukacji regionalnej.
12 czerwiec 2007
Ocena: brak

Edukacja regionalna zajmuje w nowej zreformowanej szkole bardzo ważne miejsce. Utożsamianie się ucznia ze swoim regionem jest jednym z ważnych celów edukacyjnych. W dobie jednoczącej się Europy, zanikania granic, bardzo ważne stało się utożsamianie się każdego człowieka z niewielkim obszarem, na którym działa i za który jest współodpowiedzialny, którego historię współtworzy wraz z rodziną i innymi mieszkańcami, ze swoją „małą ojczyzną”.

Czytaj dalej