Program Kółka Fotograficznego
27 maj 2008
Ocena: brak

Kółko fotograficzne powstało w ramach realizowanego w szkole projektu „Zabawa i praca receptą na nudę”, jako jedna z grup Klubu Miłośników Ziemi Zawichojskiej. Przedsięwzięcie to było adresowane do uczniów Szkoły Podstawowej w Zawichoście.

Czytaj dalej
Edukacja emocjonalna - program dla klas 4-6 SP
25 maj 2008
Ocena: brak

Program edukacji emocjonalnej dla klas IV-VI został stworzony przez Katarzynę Rusin i Marlenę Podgórską, pedagogów specjalnych pracujących w Szkole Podstawowej nr 144 w Krakowie. Jest on odpowiedzią na potrzebę rozwoju dojrzałości i inteligencji emocjonalnej dzieci, a zgodnie z ideą szkoły, w której istotne miejsce zajmuje intergacja dzieci niepełnosprawnych ze zdrowymi, ma służyć kształtowaniu otwartości na drugiego człowieka oraz rewalidowaniu zaburzeń emocjonalnych.

Program adresowany jest do wychowaców i pedagogów a przewidziany do realizacji w ramach godzin wychowawczych, rewalidacji i innych form terapii w klasach IV – VI. Wymaga on współpracy z psychologiem, pedagogiem i logopedą szkolnym. Zawiera rówież wiele ciekawych pomysłów, które mogą stać się inspiracją lub wzbogaceniem metod i form pracy z dziećmi.

Czytaj dalej
Pokój, Pamięć, Tożsamość
21 maj 2008
Ocena: brak

Pragnąc przybliżyć postać przyszłego Patrona Zespołu Szkół nr1 im. Jana Pawła II w Bełżycach i ogromne dzieło niesienia przesłań tak ważnych dla pokoju na całym świecie na wrześniowy Dzień Papieski 2005 roku przygotowaliśmy dłuższą uroczystość. Był to program ,,Pokój, pamięć, tożsamość”, którego scenariusz napisała Ewa Pietrzyk i Anna Marcewicz.. Program „Pokój, pamięć, tożsamość” został zaprezentowany społeczności szkolnej i lokalnej w dniach 14-15-16 września 2005 roku. Spektakl przygotowany przez uczniów szkoły pod opieką nauczycieli, był jakby ich osobistą odpowiedzią na naukę Ojca Świętego i stworzył niepowtarzalną atmosferę prawdziwego, bliskiego spotkania z Papieżem. Przywołał najpiękniejsze modlitwy, trudne momenty życia, radość i chwile słabości, wspomnienia spotkań z pielgrzymami Jana Pawła II, ukazując zwyczajne oblicze, tego niezwykłego człowieka. W programie ukazującym wdzięczność „ Temu, którego Bóg postawił na naszej drodze”, młodzież przypomniała również o bolesnych przeżyciach spowodowanych okrucieństwem wojny.

Czytaj dalej
Program pracy z uczniem uzdolnionym w ramach zajęć zespołu instrumentalnego
05 maj 2008
Ocena: brak

Osiągnięcia w nauce i działaniach pozaszkolnych sprawiają, że zdolne dzieci postrzegamy jako te, na które nauczyciel może liczyć, nie tylko na konkursach, olimpiadach, zajęciach pozalekcyjnych, ale także w innych zadaniach szkolnych. To one z entuzjazmem angażują się w dodatkowe prace, przyjmują rolę asystentów nauczyciela, to im nauka przychodzi z łatwością; często podejmują zadania ponadprogramowe, mają szeroki zakres wiedzy ogólnej, a przede wszystkim predyspozycje psychiczne sprzyjające rozwojowi zdolności. Z drugiej jednak strony, to uczniowie bardzo wymagający niezadowalający się „bylejakością”, skłaniający nauczyciela do ciągłych poszukiwań pedagogicznych.

Czytaj dalej
Badanie socjometryczne
01 kwiecień 2008
Ocena: brak

Poznanie zespołu jakim jest klasa, jest jednym z najważniejszych elementów potrzebnych w pracy nauczyciela - wychowawcy. Zebranie informacji na podstawie obserwacji, rozmów z uczniami i rodzicami zajmuje dużo czasu. Jednym ze sposobów szybkiego odkrycia prawdziwej struktury klasy jest badanie socjometryczne. Interpretacja wyników w połączeniu z wnikliwą obserwacją nauczyciela pozwala na podjęcie działań sprzyjających podtrzymywaniu właściwych relacji między uczniami, a w razie wykrycia nieprawidłowości przeciwdziałaniu im. Jestem wychowawczynią klasy pierwszej w kształceniu zintegrowanym. Pracuję w dużej, osiedlowej szkole. Do mojej klasy trafiły dzieci z dwóch przedszkoli. Część z nich znała się z podwórka, kilkoro niedawno wprowadziło się tutaj. Klasa jest dość liczna, 29 osób, w tym 17 chłopców i 12 dziewczynek. W badaniu, które przeprowadziłam 5 października wzięły udział wszystkie dzieci.

Czytaj dalej