"Przyjaciele z zielonego lasu" - program ekologiczno — przyrodniczy
30 grudzień 2009
Ocena: brak

Większość z nas żyje w gęsto zaludnionym i zabudowanym świecie. Zatem pragniemy ciszy, kontaktu z przyrodą, jednak by to zrealizować nie musimy od razu wyruszać w odległe krańce świata, by zobaczyć resztki dziewiczej natury, można pójść do pobliskiego lasu. Wychodząc naprzeciw potrzebom edukacyjnym opracowałam program autorski ekologiczno -przyrodniczy «Przyjaciele z zielonego lasu». Pragnęłam, aby edukacja ekologiczna w szkole to nie były zajęcia w ławkach i sama wiedza teoretyczna, ale konkretne działania w środowisku i dla środowiska.

Czytaj dalej
Po śladach: literacko – historyczne wędrówki po zapomnianych ścieżkach i utartych szlakach. Autorski program zajęć pozalekcyjnych.
23 wrzesień 2009
Ocena: 5

Program «Po śladach: literacko – historyczne wędrówki po zapomnianych ścieżkach i utartych szlakach» powstał, aby przygotowywać dzieci i młodzież do pracy twórczej. Działania według jego założeń mają prowadzić do wyzwolenia procesów kreacji i stawiają nacisk na osobisty rozwój każdego ucznia. Program ukierunkowuje ucznia tak, aby ten potrafił łączyć treści z różnych dziedzin w obrębie określonych bloków tematycznych. Organizuje proces dydaktyczno – wychowawczy, by stał się on przygodą prowadzącą do nieustannego poznawania świata i porządkowania jego wyobrażenia, a przy tym akceptuje w uczniu poczucie własnej podmiotowości. Kładzie duży nacisk na wychowanie ku samodzielności.

Czytaj dalej
Program wewnątrzparafialny dotyczący współpracy z rodzicami dziecka komunijnego
20 maj 2009
Ocena: brak

"O wiele łatwiej jest uczyć niż wychowywać. Do uczenia potrzebne są jedynie wiadomości, do wychowania konieczne jest nieustanna obecność" - Albert Hurtado. Pierwsza Komunia święta jest wielkim wydarzeniem w życiu dziecka, rodziny i całej wspólnoty parafialnej.

Czytaj dalej
Projekt ćwiczeń usprawniających półkule mózgowe.
04 czerwiec 2008
Ocena: brak

Powszechnie panuje opinia, że uczenie się, rozumowanie, myślenie to wyłącznie sprawa mózgu. Paul Dennison przy pomocy swej metody udowadnia, że tak nie jest. Procesowi uczenia się towarzyszy rozwój fizyczny, oraz wzrost możliwości umysłowych, które w znacznym stopniu uzależnione są od ruchu fizycznego. Poruszając się, ciało poprzez oczy, uszy, nos, skórę, receptory mięśniowe odbiera z otoczenia wrażenia, które przekazywane są do mózgu. Są to niezbędne dla procesu myślenia informacje o świecie i o samym człowieku, które są przetwarzane na takie procesy jak pisanie, czytanie, mówienie, wszelką działalność twórczą.

Czytaj dalej
Ramowy program warsztatów z Technik Efektywnego Uczenia się dla uczniów klas V i
03 czerwiec 2008
Ocena: brak

Uczniowie w trakcie nauki szkolnej oraz przygotowując się do różnego rodzaju egzaminów mają obecnie coraz większą ilość informacji, które muszą przyswoić. W związku z tym szczególnej wagi nabiera to, w jaki sposób należy pracować i uczyć się. Dlatego też przygotowałam program warsztatów, którego celem jest pomoc uczniom efektywniej się uczyć.

Czytaj dalej