Autorski program edukacji europejskiej «Jedność w różnorodności»
26 czerwiec 2011
Ocena: brak

Program «Jedność w różnorodności» nie skupia się tylko na integracji europejskiej i jej historii. Jego głównym celem jest pokazanie różnorodności kulturowej Europy i zaciekawienie tym tematem młodego człowieka w taki sposób, by nie zachodziła potrzeba uczenia tolerancji, a poszanowanie odmienności innych było normalną postawą. Jednocześnie, poprzez pokazanie podobieństw i różnic, zwraca uwagę na nasze dziedzictwo i kultywowanie tradycji narodowych i regionalnych.

 

Czytaj dalej
Program nauczyciela prowadzącego zajęcia: korygowanie wad postawy.
06 marzec 2011
Ocena: brak

Pracuję z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie w ZS nr4 im.J.Korczaka w Lublinie. W szkole uczą się dzieci na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum. Prowadzę z uczniami zajęcia z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej (obecnie nazwane: korygowanie wad postawy). Napisałam ogólny program «Korygowanie wad postawy», a potem na jego podstawie szczegółowe programy do danej wady (wad) i dla konkretnego ucznia. Publikuję ten ogólny program, który jest podstawą w mojej pracy.

Czytaj dalej
«Na nieludzkiej ziemi — losy Polaków na Wschodzie podczas II wojny światowej» — program własny zajęć koła historycznego
17 sierpień 2010
Ocena: brak

Program własny edukacji historycznej został opracowany dla uczniów klas V i VI szkoły podstawowej. Może być realizowany równocześnie z progamem nauczania historii, języka polskiego a także w formie zajęć pozalekcyjnych. Zawarte w programie treści sprzyjają prowadzeniu zajęć poza szkołą, w bezpośrednim kontakcie z miejscami pamięci.

Czytaj dalej
Program własny zajęć pozalekcyjnych chóru szkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w Oleśnie
23 czerwiec 2010
Ocena: brak

Zadaniem wychowania estetycznego, wychowania przez sztukę jest organizowanie życia wartościowego, interesującego i pogłębiającego treści wewnętrzne. I. Wojnar stwierdza, że edukacja w słabym stopniu uwzględnia potrzeby indywidualne konkretnych jednostek. Istotną rolę spełniać powinny zajęcia uzupełniające zainteresowania, wyzwalające postawy twórcze i energię ucznia.

Jedną z takich form pogłębiania zamiłowań jest uczestnictwo dzieci i młodzieży w chórze szkolnym.

Czytaj dalej
Innowacja plastyczna
14 maj 2010
Ocena: brak

„Pobudzanie aktywności twórczej i odtwórczej w działalności plastycznej”

Czytaj dalej