zajęcia świetlicowe
06 maj 2017
Ocena: brak

Zajęcia świetlicowe «Książka mój przyjaciel»

Czytaj dalej
«Od Wisły do Gdańska»
21 kwiecień 2011
Ocena: brak

Program własny zrealizowany w świetlicy szkolnej szkoły podstawowej.

Czytaj dalej
Cztery pory roku
27 maj 2009
Ocena: brak

Edukacja prozdrowotna zajmuje ważny obszar w planach i realizacji zadań świetlicy. Celem priorytetowym pracy świetlicy szkolnej jest dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie wychowanków oraz kształtowanie nawyków i postaw prozdrowotnych.
Program profilaktyka prozdrowotna w świetlicy szkolnej Cztery pory roku ma na celu propagowanie zdrowego stylu życia, wolnego od nałogów i agresji wśród dzieci i młodzieży przebywającej w świetlicy szkolnej. Program został opracowany na bazie analizy treści międzyprzedmiotowej ścieżki dydaktycznej Edukacja prozdrowotna. Realizacja tego programu pozwoli wyposażyć uczniów w wiedzę praktyczną, umożliwi im zdobycie licznych wiadomości i umiejętności, które pozwolą im podejmować trafne decyzje dotyczące zdrowego stylu życia i bezpiecznego zachowania. Dodatkowo program jest tak skonstruowany aby nauczyć uczniów wykorzystywać możliwości jakie daje im natura, uświadomić co każda pora roku ma do zaoferowania aby być zdrowym i szczęśliwym

Czytaj dalej
Sprawozdanie z działaności świetlicy socjoterapeutycznej
02 październik 2007
Ocena: brak

W roku szkolnym 2005/2006 Świetlica Socjoterapeutyczna obejmowała 34 uczniów. Młodzież uczęszczająca na zajęcia pochodzi głownie z rodzin niewydolnych wychowawczo tj. z rodzin dotkniętych alkoholizmem, z rodzin wielodzietnych, rozbitych. Młodzież tę cechuje wysoki poziom agresji werbalnej i fizycznej, częste wagarowanie, brak warunków do nauki, bieda.

Czytaj dalej
Medialny uczeń
02 październik 2007
Ocena: brak

"Medialny uczeń” to program dla młodzieży, uczęszczającej na zajęcia do świetlicy socjoterapeutycznej. Został stworzony jako odpowiedź na coraz to silniejszy wpływ współczesnych mediów na życie młodych ludzi, na kształtowanie ich postaw i zachowań. Mam tu na myśli szczególnie wpływ programów telewizyjnych, filmów, seriali, itp., których charakter i sposób oddziaływania na młodzież jest specyficzny i wymaga opracowania krytycznych metod odbioru takich przekazów.

Czytaj dalej
zajęcia świetlicowe
05.06.17, 14:47
Przeczytaj
«Od Wisły do Gdańska»
04.21.11, 10:49
Przeczytaj
Cztery pory roku
05.27.09, 15:30
Przeczytaj