Dzieci piszą wiersze...
27 marzec 2006
Ocena: brak

Twórcza aktywność dzieci była zawsze w centrum mojego zainteresowania. Kiedy w gazetce przedszkolnej „Nowinki Krystynki” powstała Strona wymyślona zaczęłam układać z dziećmi wiersze, które na tejże stronie były publikowane.
Tak zaczęła się zabawa w pisarzy i poetów. Tworzyły się oryginalne pomysły, niecodzienne  rymowanki, neologizmy.

Czytaj dalej
Świat kredką malowany.
26 marzec 2006
Ocena: brak

Założeniem programu jest poszerzenie doświadczeń plastyczno konstrukcyjnych dzieci w wieku przedszkolnym poprzez udział w zajęciach plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych technik plastycznych oraz dostarczenie im wspaniałej zabawy i radości tworzenia.  W programie podaję w skrócie znaczenie terminów * BARWA * ŚWIATŁO * BRYŁA * LINIA * FAKTURA * RUCH * KSZTAŁT dla przypomnienia o nich nauczycielom oraz przedstawiam sposoby dobierania technik plastycznych do zajęć mających na celu zapoznanie dzieci z tymi pojęciami.

Czytaj dalej
Sprawozdanie z opracowania i wdrożenia programu ''JESTEM'' dla 5-latków
24 marzec 2006
Ocena: brak

Program "JESTEM" należy do grupy programów własnych przedszkola "Stokrotka" w Nowej Wsi Wielkiej , a szczegółowo omówiony został na łamach Literki w czerwcu 2005 roku .

Czytaj dalej
Ewaluacja programu autorskiego - Moja mała ojczyzna
26 październik 2005
Ocena: brak

Wiek przedszkolny charakteryzuje się dużym skokiem intelektualnym w rozwoju dziecka i jest najlepszym okresem do wprowadzenia elementów edukacji regionalnej, która powinna być kontynuowana w późniejszej nauce. Dzieci wychowane w potrzebie kontaktu z kulturą i sztuką, nauczone prokulturowego myślenia, w okresie dojrzałym będą potrafiły zachować własną tożsamość, szanować ją i pielęgnować, a poprzez własny rozwój wzbogacić i przekazać następnym pokoleniom.

Czytaj dalej
Z mamą pierwsze dni w przedszkolu są łatwiejsze
08 październik 2005
Ocena: brak

Po ukończeniu trzeciego roku życia znaczna część dzieci zaczyna uczęszczać do przedszkola. Dla wielu rodziców i ich dzieci jest to prawdziwy dramat. Co zrobić, aby zmniejszyć lęk i stres przed nieznanym. Naszą propozycją jest program adaptacyjny dla dzieci 3 letnich. Jest on oparty na wspólnym pobycie mamy z dzieckiem w przedszkolu przez cały tydzień, oraz na wspólnych zajęciach w formie zabaw ruchowych i plastycznych.

Czytaj dalej