Program autorski z informatyki z elementami dziennikarstwa
01 czerwiec 2006
Ocena: brak

Program autorski zawiera opracowanie w zakresie edukacji informatycznej dla gimnazjum o trzyletnim cyklu nauczania z uwzględnieniem elementów dziennikarstwa.

Czytaj dalej
Program autorski z informatyki z elementami muzyki
01 czerwiec 2006
Ocena: brak

Prezntuję swój program autorski z informatyki. Program przeznaczony jest dla gimnazjum w wymiarze 4 semestrów. Zbudowany jest na kszkałt programów modułowych  wykorzystywanych w szkolnictwie zawodowym. Zachęcam do lektury. Szkolnictwo gimnazjalne istniejące w obecnym kształcie winno być dostosowane do potrzeb współczesnego polskiego i europejskiego rynku. Tego oczekują rodzice, uczniowie i przyszli pracodawcy. Aby sprostać tym wymaganiom należy dopasować do ww. potrzeb zakres treści nauczanych przedmiotów jak najwcześniej; jeżeli nie w szkole podstawowej to przynajmniej w gimnazjum.

Czytaj dalej
Autorski pogram koła ekologicznego
31 maj 2006
Ocena: brak

Działalność LOP wśród młodzieży jest prowadzona za pośrednictwem szkolnych kół LOP. Są one doskonałą formą pracy pozalekcyjnej z dziećmi i młodzieżą. Dzięki nim poznają zasady ochrony przyrody i jej zasobów. Rozbudzają zainteresowania wybranymi problemami z dziedziny ochrony przyrody i wyrabiają nawyki jej poszanowania. Życie w zgodzie z naturą, właściwe zachowanie w środowisku, dokonywanie każdego dnia wyborów zgodnie z zasadami ekologów to nie są działania trudne. Przy odpowiedniej wiedzy, świadomości ekologicznej, dobrych przykładach i nawykach dochodzimy do wniosku, że proekologiczne postępowanie to jedyna słuszna droga do życia w czystszym, zdrowszym środowisku, do zachowania zdrowia i sprawności fizycznej oraz umysłowej przez długie lata.

Czytaj dalej
Wielki poeta małych słów
12 maj 2006
Ocena: brak

Projekt edukacyjny został opracowany przez Lidię Małgorzatę Kraszewską oraz Marzenę Palecką - nauczycielki języka polskiego Gimnazjum w Mońkach. Wykorzystano materiały zawarte w bibliografii.

Czytaj dalej
Warsztaty Integracyjne w Gimnazjum
29 kwiecień 2006
Ocena: brak

Serdecznie zachęcamy Państwa do sięgnięcia po zaprezentowane przez nas materiały dotyczące warsztatów integracyjnych. Pracujemy w Gimnazjum nr 32 w Krakowie i pomysł  zorganizowania takich zajęć zrodził się w Zespole Kształcenia Specjalnego Gimnazjum już kilka lat temu. Projekt został wdrożony w życie, przez lata ewaluował, aby ostatecznie osiągnąć przedstawioną tutaj formę. Warsztaty integracyjne pod hasłem NASZA SZKOŁA DA SIĘ LUBIĆ organizujemy dla klas pierwszych gimnazjum w październiku każdego roku szkolnego.

Czytaj dalej