Program wychowawczy dla klasy II
28 sierpień 2010
Ocena: brak

Zadaniem nauczyciela wychowawcy jest w różny sposób pomóc uczniom obudzić ukryte w nich możliwości. Aby zrealizować tak zamierzone działanie należy pamiętać, że wszystkim działaniom wychowawczym powinna towarzyszyć atmosfera życzliwości, prawdomówności i jasności myślenia. Bo przecież każdy uczeń z osobna wymaga od nas osobistego kontaktu, ciepła, aprobaty, której potrzebuje każdy człowiek, by czuć się zaakceptowanym i móc pozytywnie myśleć, mówić, działać; właściwie funkcjonować, pracować, podejmować prawidłowe decyzje i realizować się z dobrym skutkiem.

Przedstawiam autorski program wychowawczy dla klasy II gimnazjum.

Czytaj dalej
Program wychowawczy dla klasy I
28 sierpień 2010
Ocena: brak

Przedstawiam autorski program wychowawczy dla klasy I gimnazjum. W moim programie uczeń traktowany jest jako poważny rozmówca i nigdy nie stroni od podejmowania tematów ze świata dorosłych. Dzięki temu można pomóc młodzieży w dojrzewaniu emocjonalnym. Poza tym młody człowiek, nigdy nie ulegnie żadnym metodom wychowawczym, jeśli nie poczuje, że jest traktowany jako poważny partner.

Czytaj dalej
Program zajęć dodatkowych z języka polskiego
04 lipiec 2010
Ocena: brak

Program zajęć dodatkowych z języka polskiego przeznaczony jest dla uczniów gimnazjum. Zajęcia prowadzone według w/w programu i planu pomoga doskonalić umiejętności uczniów przezd egzaminem gimnazjalnym.

Czytaj dalej
Program terapii dyslektycznej dla kl. I-III gim. na podstawie Ortografiti
17 styczeń 2008
Ocena: 5

Trening ortograficzny - Kompleksowy system pomocy dla uczniów z dysleksją. Trudności w nauce czytania i pisania zazwyczaj spowodowane są dysfunkcjami w sferze percepcji wzrokowej, słuchowej lub ruchowej oraz zaburzeniami procesu lateralizacji i orientacji przestrzennej. Mogą współwystępować zaburzenia koncentracji uwagi albo zaburzenia pamięci.
Dysleksja to nie choroba czy kalectwo. To zaburzenia uczenia się, nad którym trzeba popracować za pomocą metod pedagogicznych.

Czytaj dalej
Nordic Walking
29 czerwiec 2007
Ocena: 3.5

Nordic walking to nowoczesna forma ruchu zdobywająca coraz większą popularność w Europie . W Polsce Nordic Walking jest uznanym i stosowanym coraz częściej sportem o charakterze profilaktycznym oraz fitness.Jako Master Instruktor INWA postanowiłam wprowadzić ten outdoor sport do szkół.
Czytaj dalej