Program nauczania wychowania fizycznego dla III etapu edukacyjnego (gimnazjum)
21 marzec 2017
Ocena: brak

Program jest efektem wieloletniej pracy nauczyciela wychowania fizycznego w różnych typach szkół. Kierowany jest do nauczycieli, którzy nie mają doświadczenia w pracy z nową podstawą programową. Jego treść ma pomóc im zrozumieć idee zmian zachodzących w edukacji i jednocześnie ułatwić proces wdrażania podstawy programowej.

Czytaj dalej
program kółka
21 luty 2017
Ocena: brak

Tematyka proponowanych zajęć na kółku fizycznym «Ciekawa Przyroda» dotyczy problematyki rozszerzania i doskonalenia wiadomości i umiejętności, częściowo już poznanych podczas zajęć z fizyki. Uczniowie mają lepiej zrozumieć prawa przyrody i potrafić je wykorzystać. Zajęcia te to także ćwiczenia w rozwiązywaniu zadań, od uczniów wymagane jest myślenie i konkretne działania.

Czytaj dalej
Program autorski zajęć z pierwszej pomocy przedmedycznej
23 maj 2016
Ocena: brak

Program z pierwszej pomocy przedmedycznej.

Czytaj dalej
Program własny profilaktyczno-wychowawczy «Profilaktyka poprzez teatr»
14 kwiecień 2013
Ocena: brak

Program «Profilaktyka poprzez teatr» jest przeznaczony do realizacji w klasie I Gimnazjum. Podstawowym założeniem programu profilaktyczno – wychowawczego jest zainspirowanie młodzieży do niekonwencjonalnego sposobu spędzania czasu wolnego, w tym przygotowanie przez uczniów klasy I spektaklu teatralnego. Program posiada pozytywną opinię Poradni Psychologiczno — Pedagogicznej.

Czytaj dalej