Spceyficzne trudności w uczeniu się
05 maj 2007
Ocena: brak

Jednym z ważnych problemów współczesnej szkoły jest zagadnienie niepowodzeń szkolnych, które rozpatruje się wieloaspektowo zarówno od strony przyczyn, objawów jak i możliwości ich przezwyciężania. W zależności od źródeł niepowodzeń szkolnych podejmuje się różne sposoby pracy w celu ich likwidacji.

Czytaj dalej
Praca z uczniem zdolnym i mającym trudności w nauce
02 maj 2007
Ocena: brak

Każda klasa to zespół uczniów zróżnicowanych pod względem zdolności. Szczególną uwagę trzeba jednak zwrócić na tych, którzy mają trudności z opanowaniem podstawowych wiadomości i umiejętności na ocenę dopuszczającą oraz na uczniów bardzo zdolnych, którzy doskonale radzą sobie na lekcjach. Poniższa publikacja traktuje o problemahc wynikających z pracy nauczyciela z uczniem zdolnym i mającymi trudności w nauce.

Czytaj dalej
O przyczynach nadmiernych trudności w uczeniu się matematyki
02 marzec 2007
Ocena: brak

Dzieci, które doznają trudności, potrzebują fachowej pomocy ze strony dorosłych. Jeżeli jej nie otrzymują w porę, wówczas pojawiają się niepowodzenia i blokady w uczeniu się matematyki. O dzieciach , które nie potrafią sprostać wymaganiom stawianym na lekcjach matematyki zwykle mówi się  ,,dzieci ze specyficznymi trudnościami w  uczeniu się matematyki”.  Określenie to jest jednak mało precyzyjne . Trzeba odróżnić trudności zwykłe pojawiające się w nauce matematyki w sposób naturalny od trudności specyficznych,z którymi dziecko poradzić sobie nie może i są one przyczyną dziecięcych dramatów.

Czytaj dalej
Dysgrafia jako przyczyna niepowodzeń szkolnych
17 luty 2007
Ocena: brak

Umiejętność pisania jest procesem trudnym, wymaga od ucznia nie tylko wykorzystania płynnej pracy oczu, łatwego odbioru informacji słuchowych, ale także rozwiniętej motoryki małej i wielu koordynacji zwłaszcza oczu i rąk.

Czytaj dalej
Dysleksja rozwojowa
02 luty 2007
Ocena: brak

Na Anetę zwróciłam uwagę już od pierwszych chwil pracy z klasą piątą. Miała poważne trudności z uczeniem się, dostawała złe oceny. Nie była w stanie opanować podstawowych zagadnień językowych. Problem wydawał się poważny i złożony. Uczennica nie mogła, pomimo przejawianych chęci, przyswoić sobie nauczanego materiału. Niepowodzenia, brak sukcesów w nauce, obniżały jej wiarę we własne siły, osłabiały motywację do nauki. Zdałam sobie sprawę, że proces narastania niepowodzeń szkolnych może w konsekwencji doprowadzić do zahamowań, negatywizmu, zaburzeń zachowania. Aby nie dopuścić do wystąpienia tych zachowań u Anety, postanowiłam dokładnie przyjrzeć się dziewczynce, otoczyć ją szczególną opieką i pomocą. Zdecydowałam o konieczności wprowadzenia dodatkowych zajęć wyrównawczych.

Czytaj dalej