Przyczyny i trudności niepowodzeń uczniów w nauce
05 lipiec 2007
Ocena: brak

Pojęcie powodzenia i niepowodzenia w szkolnej nauce winno być przez nas rozpatrywane łącznie, bowiem gdy kończy się powodzenie zaczyna się niepowodzenie i odwrotnie. Przyczyn niepowodzeń uczniów w toku kształcenia jest wiele. Należy ustalić istotę i treść niepowodzeń, gdyż musimy wiedzieć, z czym walczymy. Powinniśmy, więc jako pedagodzy dokładnie zorientować się w fazach niepowodzenia. Na każdym, bowiem etapie jego rozwoju będziemy zmuszeni stosować inne środki zaradcze. Samą definicję niepowodzenia możemy rozumieć jako stan, w jakim dziecko znalazło się na skutek niespełnienia wymagań szkoły.

Czytaj dalej
Kłopoty z rozwiązywaniem problemów matematycznych
18 czerwiec 2007
Ocena: 1

Z góry określone schematy postępowań przy rozwiązywaniu problemów matematycznych nie pozwalają uczniom na samodzielne myślenie, na odkrywanie niekiedy wielu rozwiązań jednego zadania.W książce D. Klus-Stańskiej i M. Nowickiej „Sensy i bezsensy edukacji matematycznej” znajdziemy poglądy autorek na temat metod pracy nauczyciela z zakresu edukacji matematycznej, w nauczaniu początkowym.

Czytaj dalej
Niepowodzenia szkolne a właściwości pamięci
25 maj 2007
Ocena: brak

Prawidłowy przebieg procesu pamięciowego jest zasadniczym warunkiem właściwego i skutecznego uczenia się. Tymczasem w praktyce szkolnej dość często spotyka się dzieci, których postępy w nauce są hamowane przez różnorodne braki i zaburzenia w zakresie pamięci. Warto więc dokładniej przyjrzeć się temu procesowi.

Czytaj dalej
Jak pracować z uczniem który nie jest zmotywowany do nauki
07 maj 2007
Ocena: brak

Każdy z nas chce być zauważany i ceniony. Potrzebujemy kogoś, kto obdarzy nas zrozumieniem, zaufaniem, które pozwolą nam w pełni się rozwijać i żyć pełnią życia. Chyba tego właśnie najbardziej oczekują uczniowie od swego nauczyciela. Człowieka, który w pełni ich zaakceptuje i na którym zawsze będą mogli polegać. Uczenie się to prawdziwa sztuka. Znając jej tajniki, można poświęcać na nią o wiele mniej czasu i osiągać znacznie lepsze efekty. Okazuje się bowiem, że nasz umysł przyswaja wiedzę według ściśle określonych zasad. Psychologowie podkreślają, że także postawa rodziców ma wpływ na to, czy ich pociecha chętnie będzie się uczyła i jakie osiągnie wyniki. Dlaczego warto się uczyć? Od odpowiedzi na to pytanie zależy podejście dziecka do nauki. Dobra motywacja to połowa sukcesu.

Czytaj dalej
Objawy i przyczyny trudności w nauce czytania i pisania
05 maj 2007
Ocena: brak

Ideą opracowania jest, aby każdy nauczyciel nauczania początkowego potrafił uporać się z problemem dzieci o nieharmonijnym rozwoju, które bez fachowej pomocy nie osiągają sukcesu w szkole, nie wykorzystują w pełni swoich możliwości rozwojowych co rzutuje negatywnie na dalsze ich życie. Mam nadzieję, że to opracowanie przyczyni się do zapobiegania niepowodzeniom szkolnym i ich ujemnym konsekwencjom.

Czytaj dalej