Dziecko ze specjalnymi potrzebami w edukacji w klasie integracyjnej
20 lipiec 2009
Ocena: brak

W klasach imtegracyjnych swoje miejsce znalazły dzieci z różnorodnymi dysfunkcjami i deficytami. Jednak wielokrotnie nauczyciele pracujący z takimi dziećmi, nie zdają sobie sprawy z tego, z jakimi trudnościami w nauce się one borykają.W niniejszej pracy znajdą Państwo wskazówki do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych i poznacie przyczyny ich niepowodzeń w nauce.

Czytaj dalej
Wpływ wychowania w rodzinie niepełnej na niepowodzenia szkolne
26 czerwiec 2009
Ocena: brak

Niepowodzenia szkolne były i są przedmiotem wielu badań pedagogów, gdyż problem ten pomimo wielu starań nauczycieli, wychowawców, rodziców, czy samych dzieci, jest ciągle aktualny.
Zagadnienie niepowodzeń szkolnych – czyli terminologia, wskazanie przyczyn oraz sposoby zapobiegania – jest kwestią bardzo złożoną. Poszczególni autorzy eksponują różne kompleksy przyczyn niepowodzeń dydaktycznych jako dominujące i nadają im odmienne znaczenia.
Szeroko rozumiane niepowodzenia szkolne odnoszą uczniowie wywodzący się z różnych środowisk – nie tylko biednych i dotkniętych bezrobociem. Często pochodzą oni z dobrze usytuowanych rodzin, w których rodzice nie sprawują żadnej kontroli nad ich życiem prywatnym, czy też szkolnym. Autorka artykułu przyjrzała się bliżej tym złożonym kwestiom.

Czytaj dalej
Dyskalkulia - specyficzne trudności w uczeniu się matematyki
23 czerwiec 2009
Ocena: brak

Dyskalkulia, to zaburzenie rozpoznawane rzadko, a jeszcze rzadziej podejmowane są kroki pomagające uczniom przezwyciężyć takie trudności (nawet po ich rozpoznaniu). Kilka moich wskazówek do pracy z uczniem.

Czytaj dalej
Funkcjonowanie dziecka z wadą słuchu w szkole powszechnej
26 maj 2009
Ocena: brak

Moim zdaniem samopoczucie i dalszy rozwój dziecka głuchego w szkole powszechnej w dużej mierze zależy od nauczyciela.

Czytaj dalej
Analiza przypadku dziecka jąkającego się
25 maj 2009
Ocena: brak

W pracy przedstawiam proces diagnostyczny i moje oddziaływania terapeutyczne w stosunku do Jakuba — ucznia klasy czwartej, który od około roku jąka się. Przeprowadzona, wieloaspektowa diagnoza pozwoliła mi poznać mechanizm powstania jąkania u tego chłopca i jego uwarunkowania. Pozwoliło mi to właściwie zaplanować i prowadzić terapię. Moje działania nie są jeszcze zakończone jednak efekty już są widoczne…

Czytaj dalej