Czytać uczymy się czytając.
22 luty 2004
Ocena: brak

Standardy wymagań są normą wiedzy i umiejętności , ustaloną i ogłoszoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej , wyznaczająca zakres oraz stopień trudności zadań egzaminacyjnych na sprawdzianie po klasie VI.

Czytaj dalej
O rozwiązywaniu zadań tekstowych.
22 luty 2004
Ocena: brak

Zadania tekstowe cieszą się złą opinią wśród uczniów, rodziców i co gorsza, również wśród nauczycieli. Uczniowie mają kłopoty z czytaniem ze zrozumieniem i rozwiązywaniem zadań tekstowych. Problem ten dotyczy często całego zespołu klasowego, oczywiście w różnym stopniu, co uzależnione jest od ogólnych predyspozycji intelektualno-emocjonalnych ucznia i trudności zadania.

Czytaj dalej
Problem dysleksji naszych dzieci.
15 luty 2004
Ocena: brak

Do nauczyciela powinien należeć pierwszy krok na drodze pomocy dziecku dyslektycznemu. Krok polegający na uświadomieniu rodzicowi wagi i problemu oraz konieczności udzielania specjalistycznej pomocy.

Czytaj dalej
Dysleksja czyli specyficzne trudności w nauce czytania i pisania
09 luty 2004
Ocena: brak

Czytanie i pisanie są podstawowymi umiejętnościami, które musi opanować dziecko na początku swojej uczniowskiej drogi. Dla większości dzieci droga ta nie jest gładka i prosta.

Czytaj dalej