Praca terapeutyczno — wychowawcza z dziećmi przejawiającymi specyficzne trudności w nauce czytania i pisania
23 maj 2010
Ocena: brak

Terapia pedagogiczna to oddziaływanie za pomocą środków pedagogicznych (wychowawczych i dydaktycznych) na przyczyny i przejawy trudności dzieci w uczeniu się, mające na celu eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ujemnych konsekwencji.

Terapia pedagogiczna stanowi swoistą interwencję wychowawczą zmierzającą do spowodowania określonych pozytywnych zmian w zakresie strefy poznawczej i emocjonalno — motywacyjnej oraz w strukturze wiedzy i umiejętności szkolnych dziecka.

Czytaj dalej
Wpływ poszczególnych zaburzeń na naukę matematyki
11 styczeń 2010
Ocena: brak

W roku szkolnym 2006/2007 w ramach stażu na nauczyciela dyplomowanego prowadziłam badania na temat efektywności terapii stosowanej wobec dziecka z trudnościami w uczeniu się matematyki. Celem moich badań było udzielenie odpowiedzi na główne pytanie: Jaki wpływ mają poszczególne zaburzenia na naukę matematyki?

Czytaj dalej
Kinezjologia edukacyjna
18 październik 2009
Ocena: brak

Czy Twoje dziecko spędza godziny nad książkami, a jego oceny w szkole i tak są niskie? Jeżeli odpowiedziałeś TAK spróbuj poszukać pomocy w kinezjologii. Proste ćwiczenia pomogą dziecku w naturalny sposób pobudzić półkule do współdziałania i zwiększyć efektywność nauki.

Czytaj dalej
Ćwiczenia stosowane w metodzie Weroniki Sherborne
12 październik 2009
Ocena: brak

W swoim programie ćwiczeń ruchowych „Ruch rozwijający” Weronika Sherborne wyróżniła następujące grupy ćwiczeń wspomagających rozwój dziecka: ćw. prowadzące do poznania własnego ciała, ćw. ćwiczenia pomagające zdobyć pewność siebie i poczucie bezpieczeństwa w otoczeniu, ćw. ułatwiające nawiązanie kontaktu i współpracy z partnerem i grupą, ćw. twórcze.

Czytaj dalej
Metody i techniki aktywizujące pracę uczniów na zajęciach języka niemieckiego
24 sierpień 2009
Ocena: 5

O metodach aktywizujących pisze się wiele. W jaki sposób stosować je na lekcji języka niemieckiego? Przedstawiam kilka swoich pomysłów, jak wykorzystuję metody aktywne na języku obcym.

Czytaj dalej