Przygotowanie ucznia do konkursu muzycznego.
21 marzec 2006
Ocena: brak

W ostatnich latach obserwujemy znaczy wzrost zainteresowania nauczycieli nowopowstającymi konkursami muzycznymi, przesłuchaniami, festiwalami i innymi formami przeglądów artystycznych. Niewątpliwie ma to związek z awansem zawodowym nauczycieli, gdzie każdy dyplom ucznia jest mile widziany w teczce z dokumentacją ,a od ich ilości często zależy dalsza kariera pedagogiczna nas nauczycieli.

Czytaj dalej
Wagary jako konsekwencja trudności psychologicznych ucznia.
15 listopad 2005
Ocena: brak

W roku szkolnym 2004/2005 byłam wychowawczynią klasy pierwszej II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie. Wśród tej grupy młodzieży moją szczególną uwagę zwrócił uczeń, który na przełomie pierwszego i drugiego semestru zaczął opuszczać coraz więcej godzin lekcyjnych. Z rozmów z uczniem wywnioskowałam się, że istota problemu jest złożona. Chłopiec miał nie tylko kłopoty z nauką, ale również dość skomplikowaną sytuację rodzinną.

Czytaj dalej
O agresji raz jeszcze
23 październik 2005
Ocena: brak

W ostatnim czasie nastąpiło znaczne zwiększenia zainteresowania problemem agresji w społeczeństwie. Jeśli chodzi o dzieci i młodzież ma to bezpośredni związek z ujawnianymi w mediach aktami agresji uczniów wobec swych kolegów, nauczycieli. Wszyscy wiemy, że zjawisko to istnieje już od dłuższego czasu.

Czytaj dalej
Integracja zespołu klasowego
11 lipiec 2005
Ocena: brak

Integracja zespołu klasowego, w którym znalazła się osoba o obniżonych wymaganiach

Czytaj dalej
Wychowawca klasy - rola i dokumentacja
29 czerwiec 2005
Ocena: brak

Nauczyciel otrzymując na początku roku szkolnego opiekę nad jedną z klas, powinien mieć świadomość, że w danym roku szkolnym i w danej klasie będzie nie tylko matematykiem, polonistą, czy biologiem, ale również wychowawcą. Praca dydaktyczna, jaką nauczyciel prowadzi, jest w dużej mierze unormowana i posiada swoją dokumentację. Natomiast praca wychowawcza jest o wiele mniej unormowana i w pewnych jej rejonach nie ma żadnej dokumentacji.

Czytaj dalej