Uwagi metodyczne na temat początkowego nauczania wibracji
28 czerwiec 2006
Ocena: brak

Nauczyciel gry na instrumencie powinien podczas całego okresu współpracy z uczniem zadbać o jego jak najlepszy i harmonijny rozwój. Na każdym etapie nauczania należy dążyć do tego, aby gra ucznia stawała się coraz bardziej dojrzała technicznie i artystycznie. Na temat metodyki nauczania gry na instrumencie napisano wiele wspaniałych prac. Jako nauczyciel gry na altówce pragnę w niniejszej publikacji podzielić się uwagami dotyczącymi początków nauki wibracji na tym instrumencie. Oczywiście sama umiejętność ładnej wibracji nie stanowi jeszcze o odpowiednim poziomie gry, nie mniej jednak z uwagi na idiomatyczne cechy gry altówkowej, jest dość ważna. Spośród całej palety środków wyrazu artystycznego wibracja jest cechą najbardziej indywidualną. Ponieważ rzadko występuję samoistnie, warto poświęcić dla jej nauczania i dalszej pielęgnacji trochę czasu i konsekwencji.

Czytaj dalej
Problemy w rozwiązywaniu zadań tekstowych
24 czerwiec 2006
Ocena: brak

Uczniowie pierwszych klas szkoły ponadgimnazjalnej rozwiązywali poniżej przedstawione zestawy zadań. Artykuł ten przedstawia wnioski ze szczegółowej analizy prac uczniów.

Czytaj dalej
Marketing w usługach oświatowych - przykład ZSP w Ziębicach.
07 czerwiec 2006
Ocena: brak

Trudno dzisiaj nie doceniać, kierując szkołą ponadgimnazjalną, czyli organizacją świadczącą usługi oświatowe i wchodzącą w relacje klienckie z licznymi podmiotami, roli metod, instrumentów i działań marketingowych. Zamierzeniem moim jest przeprowadzenie analizy i prezentacja problematyki marketingu w usługach oświatowych na przykładzie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach.

Czytaj dalej
Możliwości zdobywania zawodu przez młodzież niepełnosprawną
02 czerwiec 2006
Ocena: brak

Pełna rewalidacja dzieci z niepełnosprawnością intelektualną może być zakończona dopiero z chwilą przygotowania ich do samodzielnego życia społecznego. Dziecko upośledzone, z chwilą uzyskania możliwości podjęcia pracy, przestaje być ciężarem dla społeczeństwa, a staje się jednostką użyteczną. Uzyskanie zawodu dostosowanego do stopnia i rodzaju niepełnosprawności intelektualnej jest dla tych dzieci jedną z najważniejszych spraw życiowych, stwarza im, bowiem podstawę do pełnej adaptacji w środowisku.

Czytaj dalej
Przygotowanie młodzieży niepełnosprawnej do pełnienia ról zawodowych
02 czerwiec 2006
Ocena: brak

Początki integracji przypadają na lata sześćdziesiąte, ale dojrzewanie do przyjęcia nowego sposobu myślenia, a w konsekwencji i działania, odbywało się w poszczególnych krajach w różnym tempie. Najwcześniej zyskała społeczny akces w Stanach Zjednoczonych i w niektórych krajach skandynawskich, głównie w Szwecji. W późniejszym czasie dołączyła Wielka Brytania, Włochy, Niemcy i potem inne kraje. W Polsce nasilenie zainteresowania problemami ludzi niepełnosprawnych dało się zauważyć w latach siedemdziesiątych, ale nie znalazło wówczas szerokiego odbicia w społecznym działaniu. Dopiero w latach dziewięćdziesiątych nastąpiło pozytywne spojrzenie na ten problem i szybkie powstawanie kolejnych placówek: przedszkoli, szkół integracyjnych, szkół z oddziałami integracyjnymi, ośrodków rehabilitacyjnych.

Czytaj dalej