Marketing edukacyjny szkół ponadgimnazjalnych
01 październik 2006
Ocena: brak

Polska w roku 1989 wybrała nową jakość w swoim rozwoju. Społeczeństwo polskie wybrało możliwość realizacji swoich potrzeb poprzez gospodarkę wolnorynkową. Jednak polska szkoła publiczna pozostawała na uboczu szybkich zmian transformującej się gospodarki i przeobrażającego się społeczeństwa. Dopiero grupa reform systemu oświatowego oraz pogłębiający się niż demograficzny spowodowały zmniejszenie się popytu na usługi edukacyjne oferowane przez szkoły ponadgimnazjalne. Bo to właśnie ten segment rynku usług edukacyjnych został zmuszony do podjęcia aktywnej gry rynkowej. Jednocześnie zmiany w systemie szkolnictwa w Polsce spowodowały podnoszenie się jakości pracy szkół. Sytuacja placówek oświatowych szczebla ponadgimnazjalnego przypomina tę sytuacje, w której znalazły się przedsiębiorstwa w okresie wielkiego kryzysu. Rozbudowane moce produkcyjne były wstanie zaspokoić znacznie większe zapotrzebowanie niż ofiarował rynek wewnętrzny.

Czytaj dalej
Leonardo da Vinci – Ostatnia wieczerza
12 wrzesień 2006
Ocena: brak

Wiek XVI ( po włosku cinquecento ) zwany jest epoką renesansu. Nastąpił logiczny rozwój i coraz doskonalsze wyrażanie się w sztuce przyrodzonych właściwości psychiki włoskiej. Włosi XV i XVI w. odnaleźli bardzo cenny dla siebie skarb, bo pokrewny, bliski, jednego z nimi gatunku pokarm duchowy , ton psychiczny wspólny. Wiek XVI wchłaniał i asymilował chciwie piękno i wiedzę Greków i Rzymian aż w końcu wykrystalizował ostatecznie doskonałą własną formę sztuki włoskiej.

Czytaj dalej
Wiecznie zielona Irlandia
08 wrzesień 2006
Ocena: brak

Będąc od dwóch lat opiekunem Koła Miłośników Irlandii, działającego przy I LO w Giżycku i chcąc zachęcić młodzież do podzielenia się swą wiedzą o “zielonej wyspie” zorganizowałam “Dzień irlandzki” w naszej szkole. Przecież uczenie się przez zabawę to doskonały sposób zdobywania wiedzy.

Czytaj dalej
O lęku metafizycznym w Balladynie
31 sierpień 2006
Ocena: brak

Punktem wyjścia dla rozważań nad zjawiskiem lęku w „Balladynie” Juliusza Słowackiego musi być określenie pola semantycznego tego terminu. Konieczne okazuje się także zbadanie wzajemnych relacji między pojęciem lęku a zjawiskami pokrewnymi, takimi jak: niepokój i strach. Celem tego referatu nie jest jednak wnikliwy ogląd psychologicznych, socjologicznych, filozoficznych, czy religijnych podstaw lęku, a tym bardziej rozróżnianie rodzajów lęków, czym zajmuje się zarówno psychologia, psychiatria, jak i filozofia. Podstawowe założenie mojej pracy sprowadza się do zbadania istoty lęku, w którym partycypuje tytułowa bohaterka dramatu dedykowanego poecie ruin.

Czytaj dalej
Przedsiębiorczość jako istotny przedmiot w nauczaniu młodzieży w szkołach średni
26 sierpień 2006
Ocena: brak

Wraz z reformą oświaty wprowadzony został nowy przedmiot nauczania w szkołach średnich- podstawy przedsiębiorczości. Czy przedmiot ten jest potrzebny młodym ludziom?

Czytaj dalej