Przypadek dotyczy niechęci ucznia do udziału w zajęciach wychowania fizycznego
04 czerwiec 2007
Ocena: brak

Problem jakim postanowiłem się zająć dotyczy Darka* - ucznia drugiej klasy Technikum Elektrycznego. Darek jest uczniem, który systematycznie unikał lekcji wychowania fizycznego, a jeżeli już się na nich pojawił to z reguły nie był do nich przygotowany(brak stroju i obuwia sportowego). Nie przejawiał jakiegokolwiek zainteresowania sportem, ani żadną formą aktywności ruchowej. Nawet jeżeli uczestniczył w zajęciach widać było, że nie sprawia mu to radości tak jak innym uczniom. Postanowiłem zająć się tym problemem. Za priorytet w swojej pracy edukacyjnej obrałem sobie zmianę stosunku Darka do zajęć sportowych. Chciałem aby uczeń ten czerpał jak najwięcej radości z lekcji wychowania fizycznego i aby aktywność ruchowa na stałe zagościła w jego życiu.

Czytaj dalej
Wpływ współczesnej cywilizacji na wybory czytelnicze uczniów szkół ponadgimnazja
07 maj 2007
Ocena: brak

Jest to fragment mojej pracy magisterskiej dotyczacej czytelnictwa uczniow szkoly ponadgimnazjalnej w ktorej pracuje.Praca ta zawiera rozne problemy czytelnictwa mlodziezy a przede wszystkim analize przeprowadzonych ankiet.


Czytaj dalej
Doradztwo zawodowe w szkole
07 styczeń 2007
Ocena: 5

Od 11 lat pracuję na stanowisku pedagoga szkolnego w zespole szkół ponadgimnazjalnych. Zajmuję się również organizowaniem i prowadzeniem ( wspólnie z innymi nauczycielami) doradztwa zawodowego w szkole. Od kilku lat szkoły mają obowiązek organizowania doradztwa zawodowego dla uczniów. Obowiązek ten reguluje Rozporządzenie MENiS z dn. 7 stycznia 2003 roku w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. I szkoły obowiązek te spełniają – lepiej lub gorzej. Problem w tym, że mimo, iż w rozporządzeniu jest mowa o możliwości zatrudnienia doradcy zawodowego, w szkołach etatów dla doradców zawodowych nie ma. Chciałabym, podzielić się doświadczeniem w organizowaniu tego typu działań w szkole, bez etatu doradcy zawodowego.

Czytaj dalej
Praca domowa ucznia szkoły muzycznej
10 listopad 2006
Ocena: brak

Nie sposób uniknąć pracy domowej podczas nauki gry na instrumencie, nawet w nauczaniu początkowym. Dla kształtowania nawyków – a na tym polega techniczna strona gry – konieczny jest codzienny kontakt ucznia z instrumentem. Dobre wyniki i szybkie postępy w grze w dużej mierze zależą od tego, jak uczeń przygotowuje się do lekcji w domu. A więc właściwa praca domowa ucznia jest niezbędnym warunkiem powodzenia.

Czytaj dalej
Polubić matematykę
02 październik 2006
Ocena: 4

Przedstawiam Państwu opis działań mających na celu zmianę negatywnego nastawienia uczniów do matematyki, jakie podjęłam w okresie swojej pracy zawodowej oraz ich efekty. Uczę matematyki od klasy IV szkoły podstawowej do III gimnazjum w niewielkiej szkole wiejskiej. Łączna liczba uczniów w klasach, w których uczę waha się w granicach 80 - 110 na 140 - 170 uczniów w całej szkole.

Czytaj dalej