Edukacja ekologiczna w ZSO w Boguszycach
13 lipiec 2009
Ocena: brak

Prezentuję opis i analizę przypadku ekologicznego, a w szczególności, jaki wpływ miały podjęte przeze mnie działania na wzrost świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży.

Czytaj dalej
Jak pomóc uczniowi z problemami psychicznymi?
04 czerwiec 2009
Ocena: brak

Kasia od samego początku nauki była uczennicą cichą, spokojną i zamkniętą w sobie.Nie stwarzała żadnych problemów wychowawczych, osiągała dobre wyniki w nauce.

Czytaj dalej
Diagnoza klasy III technikum i opis postępowania korekcyjnego
27 maj 2009
Ocena: brak

Pełnienie funkcji wychowawcy uważam za szczególną okazję oddziaływania na kształtowanie charakteru i postaw młodzieży. Aby oddziaływanie wychowawcze było skuteczne, niezbędnym warunkiem jest przeprowadzenie diagnozy klasy. Diagnozując klasę dowiemy się jakie panują w niej relacje, normy, role, jaki jest jej stosunek do wymagań szkolnych, jakie ma relacje z wychowawcą. Poznamy potrzeby grupy klasowej. Dzięki temu będziemy mogli podjąć właściwe działania wychowawcze, opracować programy wychowawcze zgodne z zainteresowaniami uczniów, ich rozwojem intelektualnym i emocjonalnym. Prezentowaną poniżej diagnozę przeprowadziłam w klasie III technikum gastronomicznego.

Czytaj dalej
Time for Reflection on the New Matura Examination
26 maj 2009
Ocena: brak

Właśnie mija kolejny rok, w którym maturzyści stawiają czoła Nowej Maturze. Jako nauczyciel j. angielskiego w szkole średniej, a zarazem egzaminator OKE w Krakowie, chciałam się podzielić kilkoma refleksjami na temat zreformowanego egzaminu dojrzałości.

Czytaj dalej
Czytanie powieści przez uczniów szkół średnich
23 maj 2009
Ocena: brak

Napisana przeze mnie rozprawa doktorska nosi tytuł "Badania sprawności odbioru utworów literackich przez uczniów szkół średnich".

Czytaj dalej