PRACA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA Z UCZNIEM ODRZUCONYM PRZEZ RÓWIEŚNIKÓW
06 lipiec 2011
Ocena: 5

Monika mieszka z matką w dwupokojowym mieszkaniu wyposażonym w centralne ogrzewanie, ciepłą wodę. Nie ma rodzeństwa, z ojcem kontaktuje się sporadycznie. Sytuacja materialna Moniki i jej mamy jest niezadowalająca. Zarówno Monika, jak i jej matka mają renty socjalne, które są źródłem ich utrzymania. Ponadto obie korzystają z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Uczennica ma opłacone obiady w szkole. Są także podopiecznymi punktu charytatywnego Caritas.

Czytaj dalej
NADOPIEKUŃCZA POSTAWA MATKI A TRUDNOŚĆI ADAPTACYJNE DZIECKA W SZKOLE
06 lipiec 2011
Ocena: 5

Problem dotyczy 18-letniego chłopca, ucznia klasy II Szkoły Przysposabiającej
do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Paweł to chłopiec upośledzony w stopniu umiarkowanym. Od początku swojej edukacji – od przedszkola, szkoły podstawowej, poprzez gimnazjum i szkołę przysposabiającą do pracy jest uczniem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Paweł jest bardzo silnie związany emocjonalnie z matką, nie jest w stanie bez niej funkcjonować. Rozstanie z nią, nawet
na krótki czas, skutkuje patologicznym lękiem objawiającym się nudnościami, wymiotami
i biegunką. Następują one przed wyjściem do szkoły i w momencie rozstania z mamą. Paweł ma ogromne problemy z przystosowaniem się do szkolnych warunków. Najlepiej czuje się
w domu z mamą. Wyjście do szkoły, rozstanie z matką związane jest ze wspomnianymi wyżej objawami. Pomimo skończonych 18 lat chłopiec jest niesamodzielny. We wszystkim wyręcza go mama.

Czytaj dalej
Analiza przypadku - dziecko nadpobudliwe
22 lipiec 2010
Ocena: 2

Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci przedszkolnych to zjawisko coraz częstsze. Oto analiza przypadku z propozycjami rozwiązań.

Czytaj dalej
Kontrakt z wychowankiem internatu
27 luty 2010
Ocena: brak

Kontrakt sporządzony pomiędzy wychowankiem, w stosunku do którego zmieniono środek wychowawczy, ale nadal oczekuje na przeniesienie do innej placówki.

Czytaj dalej
Opis przypadku ucznia z niepełnosprawnością intelektualną
09 grudzień 2009
Ocena: brak

Zachowania agresywne często pojawiają się u osób z niepełnosprawnością intelektualną i aby dobrać odpowiednie metody pracy, niezbędne jest dogłębne zapoznanie się z historią i przebiegiem ich choroby od najmłodszych lat.

Czytaj dalej