Opis i analiza przypadku — Problem wychowawczy: Dziecko nadpobudliwe upośledzone w stopniu umiarkowanym
04 styczeń 2011
Ocena: 5

OPIS I ANALIZA PRZYPADKU

Problem wychowawczy: Dziecko nadpobudliwe upośledzone w stopniu umiarkowanym.

Czytaj dalej
Studium indywidualnego przypadku dziecka upośledzonego w stopniu lekkim
28 sierpień 2010
Ocena: brak

W swojej praktyce zawodowej coraz częściej spotykam się z dziećmi niepełnosprawnymi i ich problemami edukacyjnymi, a często także społecznymi. Są to najczęściej uczniowie z orzeczonym upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, rzadziej – umiarkowanym. Wierzę, że są to dzieci z dużymi szansami rozwojowymi i możliwością pełnego funkcjonowania w społeczeństwie. Trzeba znaleźć takie sposoby, metody i techniki pracy, które umożliwią aktywne włączenie tych dzieci do procesu dydaktycznego na lekcjach.

Niniejsza praca wyjaśnia pojęcie «upośledzenia umysłowego», przyczyny jego powstawania i klasyfikację. Przybliża również charakterystykę dzieci upośledzonych w stopniu lekkim oraz formy organizacji ich kształcenia. Próbuje odpowiedzieć na pytania: «Jak pomóc dziecku z orzeczonym upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim?», «Jak przygotować się do pracy z takim uczniem?», «Jakie podjąć kroki, aby kształcenie było dostosowane do indywidualnych możliwości rozwojowych?».

Czytaj dalej
Analiza przypadku - problemy adaptacyjne dziecka nieśmiałego
22 lipiec 2010
Ocena: brak

Nie wszystkie dzieci bezboleśnie wchodzą w nowe środowisko, jakim jest przedszkole. Bywają różne powody gorszej adaptacji, jednym z nich jest nieśmiałość

Czytaj dalej
Nieprzystosowanie i problemy z nauką ucznia uzdolnionego artystycznie
20 czerwiec 2010
Ocena: brak

Jest to studium przypadku uczennicy uzdolnionej, charakteryzującej się prdyspozycjami wokalno — muzycznymi, a jej problemami szkolnymi.

Czytaj dalej
Odgłosy i kolory wiosny - scenariusz zajęć dla dzieci głębiej upośledzonych umysłowo
08 czerwiec 2010
Ocena: 5

Przedstawiam Państwu scenariusz zajęć przeznaczonych dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Czytaj dalej