RUCH - ważny czynnik rozwoju i terapii człowieka
29 styczeń 2004
Ocena: brak

Już w starożytności podkreślano znaczenie ruchu dla rozwoju człowieka. Pisma filozofów Platona i Arystotelesa wskazują, że mieli oni świadomość, jakie możliwości dla rozwoju intelektualnego niesie doświadczenie fizyczne płynące z ciała ludzkiego.
Ruch towarzyszy człowiekowi od narodzin do śmierci. Ujawnia się w różnych formach jego aktywności...

Czytaj dalej
Potrzeby czytelnicze ucznia zdolnego - współpraca bibliotekarza i polonisty
29 styczeń 2004
Ocena: brak

Jak pomóc uczniowi w wyszukiwaniu wartościowych pozycji literackich? Czy warto skupić się na indywidualnych potrzebach ucznia zdolnego?

Czytaj dalej