Ewa Jeżewska-Krasnodębska

dr n. hum., logopeda dyplomowany, pedagog specjalny, neuroterapeuta
Biofeedback, specjalista w zakresie zaburzeń komunikacji w mowie i piśmie u dzieci
i dorosłych. Prowadzi liczne zajęcia na studiach logopedycznych i liczne szkolenia dla logopedów.
Wieloletni kierownik Studiów Logopedycznych i neurologopedycznych w Wyższej Szkole
Pedagogicznej im. J. Korczaka i na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Autorka kilkudziesięciu
publikacji z zakresu logopedii. Założycielka i opiekun merytoryczny Centrum Terapii Dziecka
w Warszawie i Otwocku, ekspert w zakresie logopedii i pedagogiki specjalnej w MEN. W praktyce
zawodowej specjalizuje się w diagnozie i terapii różnych zaburzeń mowy u dzieci i dorosłych,
szczególnie w zakresie wczesnej interwencji logopedycznej, profilaktyki