Strony statyczne

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Komentarz do przepisów w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy w 2020 r.

Data dodania: 2020-03-05 09:01:31

  Na podstawie art. 46b ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe nałożono na MEN obowiązek ustalania prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy.

Prognozę tę MEN ma ogłaszać corocznie, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej «Monitor Polski», w terminie do dnia 1 lutego danego roku.

Także MEN, ale w porozumieniu z MKiDN, ma ustalać wykaz zawodów szkolnictwa branżowego o szczególnym znaczeniu dla kultury i dziedzictwa narodowego.<o: p></o: p>

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa branżowego po zmianach ujmuje w sumie 217 zawodów, w tym 6 pomocniczych, w których odbywa się kształcenie wyłącznie dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

 Komentarz do przepisów w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy w 2020 r.

 

I. Na podstawie art. 46b ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe nałożono na MEN obowiązek ustalania prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy.

Prognozę tę MEN ma ogłaszać corocznie, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w terminie do dnia 1 lutego danego roku.

Także MEN, ale w porozumieniu z MKiDN, ma ustalać wykaz zawodów szkolnictwa branżowego o szczególnym znaczeniu dla kultury i dziedzictwa narodowego.

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa branżowego po zmianach ujmuje w sumie 217 zawodów, w tym 6 pomocniczych, w których odbywa się kształcenie wyłącznie dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

II. 30 stycznia 2020 r. opublikowano w M. P. poz. 106 obwieszczenie MEN z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy.

1. Prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy obejmuje:

1) część I określającą cele i zakres oddziaływania prognozy - celem prognozy jest dostarczenie przesłanek do kształtowania oferty szkolnictwa branżowego adekwatnie do potrzeb krajowego i wojewódzkiego rynku pracy;

2) część II określającą prognozę szczególnego zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym rynku pracy;

3) część III określającą prognozę istotnego i umiarkowanego zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na danym wojewódzkim rynku pracy.

2. W oparciu o prognozę będzie dokonywane różnicowanie kwot ustalanych na uczniów objętych kształceniem zawodowym przy podziale części oświatowej subwencji ogólnej między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego.

III. 1. Część II prognozy określa zawody szkolnictwa branżowego, dla których, ze względu na znaczenie dla rozwoju państwa, prognozowane jest szczególne zapotrzebowanie na pracowników na krajowym rynku pracy, uzasadniające zwiększenie kwot podziału części oświatowej subwencji ogólnej między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego na rok 2021 oraz zwiększenie wysokości kwoty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika

2. Część II prognozy zawiera 24 zawody (nazwa i symbol cyfrowy zawodu):

Pierwszych dwadzieścia jest powtórzonych z ubiegłego roku:

1. Automatyk 731107

2. Elektromechanik 741201

3. Elektronik 742117

4. Elektryk 741103

5. Kierowca mechanik 832201

6. Mechanik-monter maszyn i urządzeń 723310

7. Mechatronik 742118

8. Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych 814209

9. Operator obrabiarek skrawających 722307

10. Ślusarz 722204

11. Technik automatyk 311909

12. Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym 311407

13. Technik elektroenergetyk transportu szynowego 311302

14. Technik elektronik 311408

15. Technik elektryk 311303

16. Technik energetyk 311307

17. Technik mechanik 311504

18. Technik mechatronik 311410

19. Technik programista 351406

20. Technik transportu kolejowego 311928

Dołożono na 2021 r. cztery nowe zawody:

1. Murarz-tynkarz 711204

2. Operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych 834209

3. Technik budowy dróg 311216

4. Technik spawalnictwa 311516

IV. 1. Część III prognozy, określająca prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na wojewódzkim rynku pracy, stanowi uporządkowane alfabetycznie wykazy zawodów szkolnictwa branżowego, dla których prognozowane jest istotne i umiarkowane zapotrzebowanie na pracowników na poszczególnych wojewódzkich rynkach pracy.

2. Część III prognozy zawiera wykaz zawodów ułożonych w podziale na województwa – uwaga – wzrasta, w stosunku do roku ubiegłego, ilość zawodów prognozowanych jako o istotnym zapotrzebowaniu:

1) województwo dolnośląskie:

- prognozowane jest istotne zapotrzebowanie – 71 (w ubr. 49) zawodów,

- prognozowane jest umiarkowane zapotrzebowanie – 92 (w ubr. 123) zawody,

2) województwo kujawsko-pomorskie:

- prognozowane jest istotne zapotrzebowanie – 71 (w ubr. 46) zawodów,

- prognozowane jest umiarkowane zapotrzebowanie – 72 (w ubr. 112) zawody,

3) województwo lubelskie:

- prognozowane jest istotne zapotrzebowanie – 88 (w ubr. 52) zawodów,

- prognozowane jest umiarkowane zapotrzebowanie – 67 (w ubr. 109) zawodów,

4) województwo lubuskie:

- prognozowane jest istotne zapotrzebowanie – 54 (w ubr. 39) zawodów,

- prognozowane jest umiarkowane zapotrzebowanie – 68 (w ubr. 123) zawodów,

5) województwo łódzkie:

- prognozowane jest istotne zapotrzebowanie – 80 (w ubr. 47) zawodów,

- prognozowane jest umiarkowane zapotrzebowanie – 61 (w ubr. 123) zawodów,

6) województwo małopolskie:

- prognozowane jest istotne zapotrzebowanie – 74 (w ubr. 41) zawody,

- prognozowane jest umiarkowane zapotrzebowanie – 81 (w ubr. 134) zawodów,

7) województwo mazowieckie:

- prognozowane jest istotne zapotrzebowanie – 89 (w ubr. 39) zawodów,

- prognozowane jest umiarkowane zapotrzebowanie – 64 (w ubr. 111) zawody,

8) województwo opolskie:

- prognozowane jest istotne zapotrzebowanie – 70 (w ubr. 44) zawodów,

- prognozowane jest umiarkowane zapotrzebowanie – 53 (w ubr. 64) zawody,

9) województwo podkarpackie:

- prognozowane jest istotne zapotrzebowanie – 90 (w ubr. 42) zawodów,

- prognozowane jest umiarkowane zapotrzebowanie – 63 (w ubr. 121) zawody,

10) województwo podlaskie:

- prognozowane jest istotne zapotrzebowanie – 69 (w ubr. 44) zawodów,

- prognozowane jest umiarkowane zapotrzebowanie – 64 (w ubr. 100) zawody,

11) województwo pomorskie:

- prognozowane jest istotne zapotrzebowanie – 92 (w ubr. 44) zawody,

- prognozowane jest umiarkowane zapotrzebowanie – 67 (w ubr. 102) zawodów,

12) województwo śląskie:

- prognozowane jest istotne zapotrzebowanie – 102 (w ubr. 54) zawody,

- prognozowane jest umiarkowane zapotrzebowanie – 59 (w ubr. 105) zawodów,

13) województwo świętokrzyskie:

- prognozowane jest istotne zapotrzebowanie – 76 (w ubr. 38) zawodów,

- prognozowane jest umiarkowane zapotrzebowanie – 84 (w ubr. 108) zawody,

14) województwo warmińsko-mazurskie:

- prognozowane jest istotne zapotrzebowanie – 82 (w ubr. 46) zawody,

- prognozowane jest umiarkowane zapotrzebowanie – 66 (w ubr. 90) zawodów,

15) województwo wielkopolskie:

- prognozowane jest istotne zapotrzebowanie – 90 (w ubr. 46) zawodów,

- prognozowane jest umiarkowane zapotrzebowanie – 60 (w ubr. 103) zawodów,

16) województwo zachodniopomorskie:

- prognozowane jest istotne zapotrzebowanie – 93 (w ubr. 51) zawody,

- prognozowane jest umiarkowane zapotrzebowanie – 66 (w ubr. 97) zawodów.

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !