Strony statyczne

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Komentarz do przepisów w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego

Data dodania: 2020-02-04 12:18:11

 Z dniem 1 września 2019 r. wprowadzono nową klasyfikację zawodów, tym razem zawodów szkolnictwa branżowego.

19 lutego 2019 r. opublikowano w Dz. U. poz. 316 rozporządzenie MEN z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego.<o: p></o: p>

 I. Z dniem 1 września 2019 r. wprowadzono nową klasyfikację zawodów, tym razem zawodów szkolnictwa branżowego.

19 lutego 2019 r. opublikowano w Dz. U. poz. 316 rozporządzenie MEN z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego.

17 stycznia 2020 r. opublikowano w Dz. U. poz. 82 rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego – zmiana dotyczy załącznika nr 2, czyli  klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, wchodzi w życie 1 września 2020 r.

II.1. Przepisy stosuje się począwszy od roku szkolnego 2020/2021 w:

1) klasie I i II branżowej szkoły I stopnia,

2) semestrze I, II i III szkoły policealnej,

3) klasie I i II dotychczasowego czteroletniego technikum,

4) klasie I i II pięcioletniego technikum,

5) semestrze I branżowej szkoły II stopnia

2. W latach następnych rozporządzenie stosuje się również w kolejnych klasach lub semestrach tych szkół.

III. Klasyfikacja zawodów szkolnictwa branżowego ujmuje przede wszystkim  uporządkowane alfabetycznie branże (32) oraz przyporządkowane do nich alfabetycznie zawody, z uwzględnieniem nazw oraz symboli cyfrowych zawodów ustalonych w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy określonej przez ministra właściwego do spraw pracy.

1. Zmiana rozporządzenia dotyczy:

1) dodania 4 zawodów:

a) 2 - w technikum i branżowej szkole II stopnia - technik spawalnictwa o symbolu cyfrowym 311516 oraz technik pojazdów kolejowych o symbolu cyfrowym 311518,

b) 2 - w branżowej szkole I stopnia - zdobnik ceramiki o symbolu cyfrowym 731609 oraz mechanik pojazdów kolejowych o symbolu cyfrowym 723318,

2) zmiany brzmienia opisu 1 zawodu - technik ceramik (o symbolu cyfrowym 311944),

3) zmiany brzmienia nazwy ministra właściwego dla 3 zawodów przy: techniku elektroradiologu (o symbolu cyfrowym 321103), techniku szerokopasmowej komunikacji elektronicznej (o symbolu cyfrowym 311412) oraz monterze jachtów i łodzi (o symbolu cyfrowym 711505).

2. Uzupełniona przez zmianę przepisu klasyfikacja zawodów szkolnictwa branżowego wg branż:

1) branża audiowizualna (AUD) – 6 zawodów;

2) branża budowlana (BUD) – 21 zawodów;

3) branża ceramiczno-szklarska (CES) – 4 zawody dotychczasowe i 1 nowy zawód na poziomie branżowej szkoły I stopnia - zdobnik ceramiki o symbolu cyfrowym 731609;

4) branża chemiczna (CHM) – 5 zawodów;

5) branża drzewno-meblarska (DRM) – 7 zawodów, w tym 1 pomocniczy;

6) branża ekonomiczno-administracyjna (EKA) – 6 zawodów;

7) branża elektroenergetyczna (ELE) – 7 zawodów;

8) branża elektroniczno-mechatroniczna (ELM) – 6 zawodów;

9) branża fryzjersko-kosmetyczna (FRK) – 4 zawody;

10) branża górniczo-wiertnicza (GIW) – 13 zawodów;

11) branża handlowa (HAN) – 3 zawody;

12) branża hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna (HGT) – 10 zawodów, w tym 2 pomocnicze;

13) branża leśna (LES) – 2 zawody;

14) branża mechaniczna (MEC) – 9 zawodów, w tym 2 pomocnicze, i 1 nowy zawód na poziomie technikum i branżowej szkoły II stopnia - technik spawalnictwa o symbolu cyfrowym 311516;

15) branża mechaniki precyzyjnej (MEP) – 5 zawodów;

16) branża metalurgiczna (MTL) – 5 zawodów;

17) branża motoryzacyjna (MOT) – 6 zawodów;

18) branża ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia (BPO) – 3 zawody;

19) branża ogrodnicza (OGR) – 4 zawody;

20) branża opieki zdrowotnej (MED) – 13 zawodów;

21) branża poligraficzna (PGF) – 7 zawodów;

22) branża pomocy społecznej (SPO) – 5 zawodów;

23) branża przemysłu mody (MOD) - 14 zawodów, w tym 1 pomocniczy;

24) branża rolno-hodowlana (ROL) – 10 zawodów;

25) branża rybacka (RYB) – 3 zawody;

26) branża spedycyjno-logistyczna (SPL) – 4 zawody;

27) branża spożywcza (SPC) – 6 zawodów;

28) branża teleinformatyczna (INF) – 7 zawodów;

29) branża transportu drogowego (TDR) – 2 zawody;

30) branża transportu kolejowego (TKO) – 5 zawodów i 2 nowe zawody - 1 na poziomie technikum i branżowej szkoły II stopnia - technik pojazdów kolejowych o symbolu cyfrowym 311518; 1 na poziomie branżowej szkoły I stopnia - mechanik pojazdów kolejowych o symbolu cyfrowym 723318;

31) branża transportu lotniczego (TLO) – 3 zawody;

32) branża transportu wodnego (TWO) – 8 zawodów.

3. Do klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego dodano 4 zawody, klasyfikacja po zmianach ujmuje w sumie 217 zawodów, w tym 6 pomocniczych, w których odbywa się kształcenie wyłącznie dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !