Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Arkusz oceny opisowej za I semestr w klasie pierwszej

Data dodania: 2017-06-16 10:58:15

Przykładowy arkusz oceny opisowej po I semestrze klasy pierwszej

KARTA OSIĄGNIEĆ EDUKACYJNYCH UCZNIA KLASY PIERWSZEJ
ZA I SEMESTR ROKU SZKOLNEGO ………….

…………………………………………………………………….                              ………
    imię i nazwisko                                                                  klasa

ZACHOWANIE

zawsze

często

najczęściej nie

Bezpiecznie bawi się z rówieśnikami.

 

 

 

Przestrzega ustalonych zasad.

 

 

 

Kończy rozpoczęte prace.

 

 

 

Przynosi na zajęcia potrzebne przybory.

 

 

 

Dba o porządek na stanowisku pracy.

 

 

 

Współpracuje z kolegami podczas zajęć.

 

 

 

OSIĄGNIĘCIA W NAUCE

poziom osiągnięć

pełny

częściowy

minimalny

EDUKACJA POLONISTYCZNA

 

 

 

Słucha z uwagą wypowiedzi innych.

 

 

 

Wypowiada się na podany temat.

 

 

 

Określa pierwszą i ostatnią głoskę w słowach.

 

 

 

Dzieli słowa na sylaby i układa słowa z podanych sylab.

 

 

 

Czyta wyrazy i zdania  z poznanymi literami.

 

 

 

Pisze wyrazy i zdania z poznanymi literami zgodnie z zasadami kaligrafii.

 

 

 

...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !