Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Pasowanie na świetliczaka

Data dodania: 2017-06-04 21:11:29

Konspekt zajęć «Pasowanie na świetliczaka»

ŚWIETLICA – OSM I i II ST. WE WROCŁAWIU

KONSPEKT ZAJĘĆ

Nauczyciel – wychowawca świetlicy: Elżbieta Remian

Temat zajęć: „Pasowanie na Świetliczaka” – uroczystość przyjęcia nowych dzieci do świetlicy.

Cele zajęć:

1)      uroczyste przyjęcie nowych dzieci do świetlicy,

2)      integracja wychowanków świetlicy, rozwijanie poczucia więzi grupowej,

3)      kształcenie zdolności słuchania, rozumienia, wypowiadania się i wspólnej zabawy,

4)      wdrażanie w życie zasad kulturalnego zachowania się podczas imprez świetlicowych,

5)      wprowadzenie w życie zasad i norm przebywania w świetlicy,

6)      przestrzeganie zasad obowiązujących podczas zabaw,

7)      kształtowanie pozytywnego stosunku do środowiska szkolnego,

8)       wychowanie w duchu szacunku do tradycji szkoły i świetlicy;

Plan realizacji  zajęć:

 

1)      Nauczyciel – wychowawca świetlicy omawia z dziećmi aktualny temat zajęć świetlicowych i omawia z nimi plan działań.

2)      Następnie nauczyciel rozdziela pomiędzy chętne dzieci z klas drugich i trzecich wiersze do nauki - do odczytania podczas uroczystości pasowania; nauczyciel prowadzi kilka prób z dziećmi w celu oceny poprawności deklamacji wierszy. A dzieciom klas pierwszych oznajmia cel uroczystości pasowania oraz mówi, co po kolei wydarzy się podczas uroczystości pasowania.

3)      Wychowawca świetlicy wykonuje wspólnie z pierwszoklasistami „Plakat wychowanków świetlicy”: dzieci z klas pierwszych odrysowują swoje dłonie na kolorowym papierze i wycinają je, podpisują swoim imieniem i nazwiskiem, po czym wieszają na tablicę, na której powstaje plakat z rączkami dzieci.

4)      Nauczyciel wspólnie z dziećmi przygotowuje zaproszenia na pasowanie dla wychowawców klas pierwszych oraz Dyrekcji, również razem z dziećmi wykonuje ozdobne kwiaty do dekoracji świetlicy w tym ważnym dniu oraz zapisuje słowa „Aktu ślubowania” na dużym brystolu i zawiesza na tablicy w widocznym miejscu dla wszystkich dzieci przystępujących do „Pasowania na Świetliczaka”.

5)      W dniu pasowania uroczystość rozpoczyna się od występu uczniów klas trzecich – uczniowie deklamują wiersz na powitanie.

6)      Nauczyciel – wychowawca świetlicy wita wszystkie dzieci i zaproszonych gości oraz tłumaczy cel uroczystości i tłumaczy kolejność...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !