Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Scenariusz lekcji języka polskiego

Data dodania: 2017-05-29 19:45:54
Autor: Katarzyna Golder

Zachęcam do zapoznania się ze scenariuszem zajęć

 

SCENARIUSZ LEKCJI

 Z JĘZYKA POLSKIEGO

kl. VI

 przeznaczony na dwie jednostki lekcyjne (2x45m.)

 

 

Temat: „Śród takich pól przed laty , nad brzegiem ruczaju … - recytacja   fragmentów utworu Adama Mickiewicza „Pan Tadeusz”.

 

Cele lekcji:

- recytuje teksty poetyckie, podejmując próbę ich głosowej interpretacji – III.1.10,

- przekazuje intencję tekstu – III.1.9,

- właściwie akcentuje wyrazy, wprowadza pauzę, stosuje intonację – III.1.9.

 

Cele lekcji w języku ucznia:

- utrwalę umiejętność recytacji tekstu poetyckiego, zwracając uwagę na interpretację głosową,

- będę potrafił/będę potrafiła przekazać intencję tekstu,

- utrwalę umiejętność właściwego akcentowania wyrazów, wprowadzania pauzy, stosowania intonacji.

 

„Nacobezu”:

 

W interpretacji głosowej utworów poetyckich lub fragmentów prozy uwzględnione będą następujące kryteria:

-  poziom pamięciowego opanowania utworu,

-  poprawne akcentowanie i intonacja wygłaszanego z pamięci tekstu,

-  ekspresywna prezentacja stanów uczuciowych podczas recytacji.

 

Formy pracy:

indywidualna.

 

Metody:

 wizualna, słowna,


Środki dydaktyczne:

fragmenty utworu „Pana Tadeusza”, prezentacja multimedialna, utwór muzyczny „Soplicowo” w wykonaniu Stanisława Sojki i Grzegorza Turnau.

 

Przebieg lekcji:

 

1.Faza wprowadzająca:

Sprawdzenie obecności uczniów,  podajemy temat lekcji, informujemy, co jest celem zajęć w języku ucznia , przypominamy „Nacobezu”.

 

2. Faza rozwijająca: 

- odsłuchanie fragmentu utworu muzycznego „Soplicowo” w wykonaniu Stanisława Sojki i Grzegorza Turnau,

- odsłuchanie głosowych interpretacji fragmentów „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza,

- udzielenie informacji zwrotnych i dokonanie oceny recytacji fragmentów utworu przez uczniów.

 

3. Faza podsumowująca:

Podsumowanie lekcji (podkreślenie rangi umiejętności pięknego mówienia, sposobu wygłaszania). Nauczyciel kieruje pytanie do uczniów: Czy  twoim zdaniem umiejętność recytacji jest przydatna w życiu? Podanie zadania domowego: Narysuj rysunek do wybranego przez ciebie fragmentu „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza.


Opracowała:

Katarzyna Golder

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !