Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

zajęcia świetlicowe

Data dodania: 2017-05-06 14:47:54
Autor: Katarzyna Falkowska

Zajęcia świetlicowe «Książka mój przyjaciel»

Krąg tematyczny: Książka mój przyjaciel

 

 

 

Temat: „Niezwykła opowieść…”

 

 

 

Cel główny: Rozwijanie wyobraźni dziecka oraz kształtowanie w nim umiejętności logicznego wypowiadania się.

 

Cele operacyjne:

Uczeń umie:

 • Uważnie wysłuchać czytany tekst

 • Własnoręcznie ozdobić zakładkę do książki

Uczeń rozumie:

 • Potrzebę czytania książek

 • Istotę doskonalenia własnych zmysłów, m. in. słuchu, dotyku i wzroku

Uczeń potrafi:

 • Zwerbalizować własne fantazje

 • Odczytać znaczenie gestów i postawę ciała innych osób

 

Metody:

 • Burza mózgów

 • Podająca – rozmowa kierowana

 • Praktycznego działania

 • Ekspresyjna

 

Formy organizowania pracy:

 • Zbiorowa

 • Grupowa

 • Indywidualna – Jednolita

 

Pomoce:

Duża kartka papieru, mazaki, kredki, wzór zakładki, książka „Akademia Pana Kleksa”, sprzęt grający, kaseta z muzyką, chustka.

 

Czas trwania: 45 minut

 

 

 

Przebieg zajęć:

 

...

Etapy zajęcia

Przebieg zajęcia

Czas

 

Część wstępna:

 

Przywitanie i wprowadzenie do tematu zajęć.

 

 

 

 

 

 

Rozmowa o książkach ostatnio przeczytanych przez dzieci.

Prośba o wymienienie jak największej liczby gatunków literackich i wspólne wypisywanie ich na dużej kartce papieru, tak by dzieci miały świadomość mnogości tych gatunków.

Podkreślenie znaczenia czytania książek przez dzieci.

 

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !