Bank scenariuszy

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Powietrze – substancja czy mieszanina?

Data dodania: 2017-04-23 18:22:26

Zapoznanie ze składem oraz podstawowymi właściwościami powietrza.
Kształcenie umiejętności wykonywania doświadczeń chemicznych w celu
zbadania składu powietrza
Uświadomienie faktu, że otaczające nas powietrze to mieszanina jednorodna.

Szymuś Agnieszka

Gimnazjum nr 10 w Lublinie

KONSPEKT

Temat: Powietrze – substancja czy mieszanina?

 

Cele ogólne:

  1. Poznawcze: Zapoznanie ze składem oraz podstawowymi właściwościami powietrza.
  2. Kształcące: Kształcenie umiejętności wykonywania doświadczeń chemicznych w celu

zbadania składu powietrza

  1. Wychowawczy: Uświadomienie faktu, że otaczające nas powietrze to mieszanina jednorodna.

 

Umiejętności uczniów opanowane w trakcie lekcji, wyrażone celami operacyjnymi

Uczeń:

- przedstawia dowody na istnienie powietrza;

- podaje jakościowy i ilościowy skład powietrza;

- wymienia  podstawowe właściwości powietrza;

- wyjaśnia, dlaczego zmienia się naturalny skład powietrza;

- zna rolę, jaką odegrali K. Olszewski i Z. Wróblewski w badaniach nad powietrzem;

- oblicza objętość poszczególnych składników powietrza w pomieszczeniu o podanych wymiarach;

 

Treści nauczania z podstawy programowej:

Uczeń wykonuje doświadczenie potwierdzające, że powietrze jest mieszaniną; opisuje skład powietrza.

 

Metoda: doświadczenia, pogadanka.

 

Forma pracy z uczniami: grupowa, zbiorowa, indywidualna.

 

Środki dydaktyczne:

- doświadczenia:

1) Wykrywanie tlenu w powietrzu.

2) Wykrywanie dwutlenku węgla w powietrzu

3) Badanie składu procentowego powietrza.

Foliogramy w postaci prezentacji multimedialnej:

1) skład powietrza wdychanego i wydychanego

2) rola, K. Olszewskiego i Z. Wróblewskiego w badaniach nad powietrzem

Przebieg lekcji

Cześć organizacyjna

– przywitanie uczniów,

– sprawdzenie listy obecności,

– zaprowadzenie porządku w klasie.

 

Cześć nawiązująca

Sprawdzenie pracy domowej „Ciekawa chemia” ćw.9 str. 78. Chętni 7 str. 77

Przypomnienie wiadomości w celu wprowadzenia do tematu lekcji:

- Jakie znamy rodzaje substancji?

- Co to jest mieszanina?

- Jakie znamy rodzaje mieszanin?

 

Część postępująca

Czynności nauczyciela

Czynności ucznia

Nauczyciel uświadamia, że na dzisiejszej lekcji postaramy się znaleźć odpowiedź na pytanie: 

Powietrze – substancja czy mieszanina?

 

Patrząc na temat, jaki jest cel naszej dzisiejszej lekcji?

1. Jakie są dowody na istnienie powietrza?

2. Jaki jest skład powietrza?

3. Co to jest powietrze?

 

Nauczyciel prosi uczniów o podanie tematu doświadczenia.

Uczniowie w grupach wykonują doświadczenia a następnie podają obserwacje i wnioski.

 

 

 

 

 

 

Nauczyciel prosi uczniów o podanie tematu doświadczenia.

Uczniowie w grupach wykonują doświadczenia a następnie podają obserwacje i wnioski.

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciel wykonuje doświadczenie, a

uczniowie następnie podają obserwacje i wnioski.

 

 

 

 

 

 

...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !