Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Z ortografią za pan brat. Pisownia wyrazów z «ż».

Data dodania: 2017-04-15 10:43:08
Autor: Barbara Olszak

Konspekt lekcji języka polskiego w kl. IV.

Konspekt lekcji języka polskiego w kl. IV

 

Data:

Czas trwania lekcji: 45 min.

 

 

Temat: ortografią za pan brat. Pisownia wyrazów z "ż".

Zgodność z podstawą programową.

 

Cele lekcji:

 

Cel główny: kształcenie umiejętności poprawnej pisowni wyrazów z „ż” wymiennym.

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • zna zasadę ortograficzną dotyczącą pisowni wyrazów z „ż” wymiennym na g, z, ź, zi, s , h, dz,
 • wyjaśnia pisownię wyrazów z  „ż” wymiennym,
 •  poprawnie zapisuje wyrazy z trudnościami ortograficznymi,
 • czyta głośno

 

Metody i formy pracy: heureza, elementy metody problemowej, ćwiczenia praktyczne, elementy gry dydaktycznej, zbiorowa, indywidualna

 

Środki dydaktyczne: magnetofon, płyta CD z nagraniem piosenki – „Ortografia śpiewająco”, karty pracy (wyrazy z trudnościami ortograficznymi)

 

Przebieg lekcji:

 

 1. Czynności organizacyjne (przywitanie, sprawdzenie obecności).
 2. Sprawdzenie zadania domowego.
 3. Zapisanie tematu, objaśnienie celu lekcji.
 4. Odczytanie wiersza „Kapryśna waga” – podręcznik „Jutro Pójdę w świat”, str. 134.
 5. Wypisanie z wiersza wyrazów z „ż” wraz z uzasadnieniami ich pisowni.
 6. Formułowanie zasady pisowni wyrazów z „ż”.
 7. Rozdanie karteczek z wierszykiem utrwalającym zasadę pisowni „ż”. W rymowance pierwsze litery wyrazów to te, na które wymienia się "ż".

Grześ dziś hałasuje, źle szachowuje.

 1. Podzielenie uczniów na dwuosobowe grupy (każda „dwójka” losuje od nauczyciela...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !