Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

program kółka

Data dodania: 2017-02-21 23:57:13

Tematyka proponowanych zajęć na kółku fizycznym «Ciekawa Przyroda» dotyczy problematyki rozszerzania i doskonalenia wiadomości i umiejętności, częściowo już poznanych podczas zajęć z fizyki. Uczniowie mają lepiej zrozumieć prawa przyrody i potrafić je wykorzystać. Zajęcia te to także ćwiczenia w rozwiązywaniu zadań, od uczniów wymagane jest myślenie i konkretne działania.

Program Kółka Fizycznego

 

„Ciekawa Przyroda”

 

 

Gimnazjum w Rusku im kard. Stefana Wyszyńskiego dla uczniów klas IIIb gimnazjum

rok  szkolny  2015/2016

 

 

autor programu:

Paweł Kistowski

  

 

Zajęcia w wymiarze 1 godziny lekcyjnej odbywają się raz na tydzień. Program skierowany jest dla uczniów klas IIIb gimnazjum zainteresowanych fizyką.

 Program kółka fizycznego    „Ciekawa Przyroda”:

1. Cele edukacyjne

2. Szczegółowe cele edukacyjne

3. Materiał edukacyjny

4. Procedury osiągania celów

5. Osiągnięcia

6. Pomiar osiągnięć

7. Ewaluacja

8. Bibliografia 

 

 1. Cele edukacyjne:

-        budzenie zainteresowania i szacunku do otaczającej nas przyrody,

-        poznawanie tajników fizyki i techniki,

-        pogłębianie umiejętności uczniów w rozwiązywaniu zadań i testów

 2. Szczegółowe cele edukacyjne:

-        kształtowanie potrzeby samodzielnego poszukiwania wiedzy,

-        kształtowanie poczucia odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze,

-        pogłębianie rozumienia teorii i zjawisk fizycznych,

-        umożliwienie wymiany poglądów na tematy związane z fizyką i astronomią,

-        rozwijanie umiejętności posługiwania się wiedzą teoretyczną do rozwiązywania problemów, wyjaśniania zjawisk, planowania doświadczeń i przewidywania przebiegu procesów,

-        przygotowanie do opracowania wyników pomiarów,

-        doskonalenie sprawności rachunkowych,

-        nabywanie umiejętności obserwowania zjawisk i wyciągania wniosków,

-        przygotowanie do wystąpień publicznych,

-        rozwijanie umiejętności racjonalnego myślenia, formułowania i wypowiadania poglądów,

-        nabywanie umiejętności posługiwania się przyrządami,

-        pomoc w konserwacji i naprawie sprzętu w pracowni fizycznej,

-        przygotowywanie do udziału w konkursach, olimpiadach i turniejach.

 3.  Materiał edukacyjny

-        bezpieczny dom dla człowieka, i okolica,

-        energia elektryczna, jej źródła, możliwości pomiaru i wykorzystania,

-        przyrządy i urządzenia elektryczne i elektroniczne

-        jak to się wszystko zaczęło, charakterystyka wszechświata,

-        fale mechaniczne, dźwiękowe, elektromagnetyczne,

-        optyka, przyrządy optyczne,

-        filmy, programy - multimedialne przygotowanie do egzaminu,

-        fizyka w zadaniach,

4. Procedury osiągania celów  

-        praca z literaturą,

-        dyskusja dydaktyczna,

-        analizowanie schematów,

-        budowanie obwodów według schematów

-        analiza danych pomiarowych, sporządzanie wykresów i obliczeń,

-        opis praw fizycznych,

-        praca z tekstem źródłowym,

-        rozwiązywanie zadań, testów, sprawdzianów, krzyżówek, w tym komputerowych,

-        wykonywanie doświadczeń fizycznych

-        prezentacje komputerowe,

-        wykonywanie pomocy dydaktycznych.

5. Osiągnięcia – czyli co uczeń będzie umiał

 -        rozwiązuje sprawnie testy, krzyżówki, sprawdziany fizyczne w tym komputerowe o różnym stopniu trudności,

-        jest przygotowany do egzaminu gimnazjalnego.

-        posługuje się właściwie urządzeniami pomiarowymi,

-        korzysta z różnych źródeł informacji z wykorzystaniem techniki komputerowej.

-        bierze udział w szkolnych konkursach i pozaszkolnych.

 

6. Pomiar osiągnięć

osiągnięcia  ucznia

metoda pomiaru

 

rozwiązuje sprawnie testy, krzyżówki, sprawdziany fizyczne, w tym komputerowe o różnym stopniu trudności,

 

obserwacja poprawności rozwiązań w tym poprawności pracy z komputerem,

 

 

jest przygotowany do egzaminu gimnazjalnego.

 

 

obserwacja wyników próbnych egzaminu kompetencji

 

 

szuka w różnych źródłach, gromadzi i interpretuje informacje,

 

 

obserwacja poprawności stosowania różnych metod poszukiwania wiedzy w różnych źródłach, w tym interpretacja uzyskanych...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !