Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

St Andrew's Day: scenariusz lekcji języka angielskiego

Data dodania: 2017-02-07 12:07:17
Autor: Ilona Kleban

Scenariusz lekcji języka angielskiego dla szkół gimnazjalnych/ponadgimnazjalnych

SCENARIUSZ  LEKCJI

Autor: Ilona Kleban 

 

Poziom zaawansowania:  B1

Wiek uczniów: gimnazjum/szkoła ponadgimnazjalna

 

Temat lekcji: Saint Andrew’s Day

 

Materiały:

- karty ze zdaniami, np: You will meet somebody famous. You will have an argument with your parents. You will have four kids. itd.

- xero z tekstem o Św. Andrzeju i zwyczajach związanych z  jego świętem

- xero z ćwiczeniem do tekstu

- 4 kolorowe zdjęcia formatu A4 ilustrujące 4 paragrafy tekstu

- quiz – xero z pytaniami

- 3 jabłka i 3 nożyki do zabawy andrzejkowej „Peel the apples”        

(- wycinki z gazet do ćwiczenia dodatkowego)

 

Formy pracy: indywidualna (np. praca z tekstem), w parach (praca nad ćwiczeniem leksykalnym), zbiorowa/grupowa (np. quiz, zabawy Andrzejkowe)

 

Cele lekcji:

 1.  cele językowe:

- doskonalenie sprawności czytania ze zrozumieniem;

- poszerzenie słownictwa związanego z wróżbami i dniem Św. Andrzeja

- przypomnienie struktur: What will happen in the near future?, You will fall in love, You will ….

 1.  cele ogólne:

- rozwijanie zainteresowania uczniów kulturą krajów anglojęzycznych (zapoznanie uczniów z tradycją  St. Andrew’s Day w Szkocji, legendą związaną z flagą Szkocji)

-  rozwijanie umiejętności współpracy w parach/ grupach;

Przebieg lekcji:

 1.  N. wita klasę i sprawdza listę obecności.
 2.  N. proponuje wróżbę mającą przepowiedzieć co może wydarzyć się w     najbliższej przyszłości. 
 1.  N. pisze na tablicy pytanie: What will happen in the near future? Każdy uczeń losuje jedną kartę i odczytuje wróżbę.
 2.  N. próbuje dowiedzieć się w jakim stopniu uczniowie wierzą we wróżby. N. pyta: Do you believe that these things will happen to you? Do you believe in fortune-telling? Why do some people believe in fortune-telling and superstitions? Why do they listen to fortune-tellers?. N. zapisuje znaczenie słów fortune-telling i fortune-teller na tablicy. Uczniowie odpowiadają na pytania.
 3.  Uczniowie zgadują dlaczego rozmawiamy dziś o wróżbach ( są andrzejki ). N. zapisuje na tablicy temat lekcji.
 1.  N. pyta uczniów o ich wiedzę na temat Św. Andrzeja oraz czy wiedzą w jaki sposób jego postać jest związana ze Szkocją. N. pyta: Who was St. Andrew? Why is he so special for the Scottish people?
 2.  Uczniowie czytają tekst o św. Andrzeju i andrzejkowych tradycjach oraz dopasowują cztery podane tytuły do poszczególnych paragrafów tekstu (zad.1).
 3.  Uczniowie pracując w parach dopasowują słowa podkreślone w tekście do ich polskich odpowiedników (zad. 2). N. sprawdza poprawność wykonania zadania.
 4.  N. pokazuje uczniom kolejno cztery zdjęcia związane z przeczytanym tekstem. Uczniowie, odpowiadając na pytania pomocnicze nauczyciela, opowiadają co widzą na tych zdjęciach.
 5.  N. prosi uczniów o powtórne, tym razem bardziej uważne przeczytanie tekstu. Celem tego czytania jest zapamiętanie jak najwięcej szczegółów z życia św. Andrzeja oraz informacji dotyczących flagi Szkocji i tradycji andrzejkowych.
 6.  Quiz. Na tym etapie lekcji N. sprawdza w jakim stopniu uczniowie zapamiętali informacje podane w tekście. N. dzieli uczniów na grupy A i B. Grupa, która odpowie poprawnie na więcej pytań wygrywa. N. wynagradza zwycięską drużynę plusami. 
 7.  Zabawy andrzejkowe. N. opisuje zasady każdej zabawy i wydaje instrukcje w j. angielskim. Uczniowie stosują się do wskazówek nauczyciela
 1.  Shoe competition: właściciel buta, który jako pierwszy dotrze do drzwi według wróżby pierwszy wyjdzie za mąż/ ożeni się.
 2.  Peel the apple competition:  trzy dziewczyny   obierają jabłka – ta, której obierek będzie najdłuższy – będzie najdłużej w związku ze swoim chłopakiem  
 3.  Każda z trzech dziewczyn rzuca swój obierek za siebie. Jeśli uformuje on jakąś literę alfabetu – będzie to pierwsza litera imienia jej przyszłego chłopaka.
 1.  Ćwiczenie dodatkowe (opcjonalne) . Jeśli czas pozwoli uczniowie losują obrazki wycięte z gazet i na ich podstawie w parach przepowiadają sobie nawzajem przyszłość używając struktury: You will ….
 2.  N. pyta uczniów jak spędzą andrzejki i czy będą uczestniczyli w zabawach andrzejkowych.
 3.  N. dziękuje uczniom za udział w zajęciach a wszystkim za uwagę.

 

 

 

Materiały:

 

You will meet somebody famous. 

……………………………………………..

You will have an argument with your parents. 

……………………………………………..

You will have four kids. 

……………………………………………..

You will find $1000. 

…………………………………………….

You will pass your driving test next month. 

……………………………………………

You will have a great time tonight.  

……………………………………………

You will get a pair of socks for Christmas.

………………………………………………………..

You will take up yoga.

………………………………………………….

You will be late for school tomorrow

………………………………………………….

You will travel to the moon.

………………………………………………….

You will learn to speak Chinese.

………………………………………………..

You will become a pop-star.

………………………………………………

You will fall in love with a perfect stranger.

…………………………………………..

You will spend your New Year’s Eve on a tropical island.

……………………………………………………………

 

I.   Read and match the titles and the paragraphs.

 

 1. The story of Saint Andrew's cross and the flag of Scotland. 
 2. Who was Saint Andrew?
 3. Saint Andrew's Day celebrations in Scotland
 4. Customs and traditions of Saint Andrew's Day.

 

A……

Saint Andrew was one of the Twelve Apostles and brother of Simon Peter (Saint Peter). He was a fisherman who lived in Galilee ( in present- day Israel).  Andrew and Simon met Jesus after they came from a night fishing trip. They had been out in their boat for many hours but they did not catch any fish. Jesus told them to go back and cast their nets again. This time the brothers caught many fish. They followed Jesus and became His disciples. They travelled with Jesus around Palestine preaching the word of God. After Jesus died Andrew preached the  Gospel throughout Poland., Russia and Greece. By talking about Jesus and His rnessage Andrew made the Romans angry. Finally they crucified him on an X-shaped cross.

 

B ……

The X-shaped cross is called the cross of Saint Andrew. It appears on the flags of Scotland and Great Britain. There is a legend that in the late 8th century there was a battle  of Athelstaneford with the English and King Angus of Scotland. Before the battle King Angus prayed to Saint Andrew. On the day of the battle an X-shaped cross appeared in the blue sky above the battlefield and King Angus won a victory over the English. The blue background of the Scottish flag symbolizes the blue sky.

 

C…

There are many customs and  folk superstitions connected to St. Andrew’s Day. People believe that the night before St. Andrew's Day (St. Andrew's Eve)  is specially suitable for magic that reveals a young woman's future husband. An old German tradition says that on St. Andrew's Eve single women who want to get married should ask for St. Andrew’s help and then sleep naked that night. They will see their future husbands in their dreams. One of the most popular Andrzejki fortune-telling games in Poland is pouring hot wax through a key into cold water and then, as the wax cools, „reading" its shapes from the shadows on the wall.

 

D…

St. Andrew is the patron saint of Scotland and on St. Andrew's Day (30th November) Scots around the world celebrate their national day. St. Andrew’s Day is often celebrated with traditional Scottish food, music (especially bagpipes) and dancing to Scottish music.

 

 

 

II.   Match the underlined words in the text and their Polish equivalents

 

 

uczniowie / apostołowie -  disciples

krzyż w kształcie litery X  -  __________

bitwa  -  ____________

modlić...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !