Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Plan Rozwoju Zawodowego

Data dodania: 2016-06-19 22:55:14
Autor: Elżbieta Perzanowska

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ

NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

mgr Elżbieta Perzanowska

nauczyciel wychowania przedszkolnego

 

Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2013 r. Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data zakończenia stażu: 31.05.2016 r.

Cele stażu:

1.Doskonalenie jakości pracy dydaktycznej i opiekuńczo — wychowawczej z ukierunkowaniem na rozwój aktywności postawy proekologicznej u dzieci.

2.Doskonalenie warsztatu i metod pracy .

3.Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem

4.Poszerzanie zakresu wiedzy.

5.Promocja przedszkola w środowisku lokalnym

6.Uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego

 

 

§ 8 ust.2 pkt.1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły. 

L.p.

Zadania do
realizacji

Formy realizacji

Termin

Dowody
realizacji

.

Poznanie procedury awansu zawodowego

 • Zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu

zawodowego.

 • Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
 • Udział w kursach, warsztatach, szkoleniach             i
  konferencjach dotyczących awansu

zawodowego.

VIII/IX 2013

IX 2013

Cały okres stażu

Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie

stażu

Plan rozwoj u
zawodowego

Zaświadczenia

2.

Dokumentowanie realizacji planu rozwoju

 • Założenie teczki „ Awans zawodowy"
  • Gromadzenie dokumentacji

IX 2013

Cały okres stażu

Teczka ,Awans zawodowy"

3.

Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego

 • Przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju

V 2016

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

 

 

 

 

 

4.

Poszerzenie wiedzy i umiejętności

w procesie aktywnego udziału

w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu.

 • Aktywny udział
  w tworzeniu
  dokumentacji
  przedszkolnej
 • Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego umożliwiających poszerzenie zakresu działań edukacyjnych, wychowawczych

i opiekuńczych

( warsztaty, kursy,

konferencje).

 • Udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Potwierdzenie dyrektora

Zaświadczenia, potwierdzenia uczestnictwa

Referaty, potwierdzenie dyrektora

5.

Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej oraz interesujących

artykułów w czasopismach pedagogicznych, poszukiwanie nowości wydawniczych.

 • Czytanie literatury, czasopism pedagogicznych

Cały okres stażu

Wykaz bibliografii

6.

Stosowanie różnorodnych metod pracy. Uatrakcyjnienie i wzbogacenie zajęć poprzez stosowanie różnych metod pracy.

 • Zajęcia i zabawy

Cały okres stażu

Potwierdzenie dyrektora, scenariusze

7.

Obserwacja i analiza możliwości dzieci.

 • Obserwacja i

analiza możliwości dzieci

Cały okres stażu

Wstępna i końcowa diagnoza gotowości szkolnej dzieci

 

 

 

 

8.

Dbanie o wystrój sali

 • Aktualizacja

Cały okres

Potwierdzenie

 

przedszkolnej.

dekoracji sali, przedszkola

związana

z porami roku,

wzbogacanie kącików zainteresowań.

stażu

dyrektora, zdjęcia

9.

Koordynowanie i

 • Realizowanie treści

2013/16

Potwierdzenie

 

wdrożenie programu edukacyjnego.

programu

 

dyrektora

 

§ 8 ust.2 pkt.2

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1.

Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej.

 • Opracowywanie scenariuszy zajęć, scenariuszy uroczystości, referatów, kart pracy, dyplomów, zaproszeń, ankiet, ogłoszeń, materiałów na gazetki tematyczne oraz wszystkich

niezbędnych materiałów

związanych z awansem

zawodowym.

 • Przygotowanie pomocy

dydaktycznych.

 • Systematyczne prowadzenie kącika...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !