Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Kryteria oceniania

Data dodania: 2016-05-23 22:05:08

Kryteria oceniania uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

 

Kryteria oceniania uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się to uczniowie orzeczeni do kształcenia specjalnego ze względu na:

  1. dysgrafię
  2. dysortografię
  3. dysleksję
  4. dyskalkulię

Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się realizują podstawę programową kształcenia ogólnego.

Dysgrafia.

Uczniowie orzeczeni do kształcenia specjalnego ze względu na dysgrafię mają trudności w opanowaniu kształtnego i czytelnego pisma o zadowalającym poziomie graficznym.

Oceniamy:

- poprawność wypowiedzi ustnych i stronę merytoryczną prac pisemnych

- wskazane prace napisane na komputerze, maszynie do pisania lub pismem drukowanym

- zadania domowe i test

- aktywność i przygotowanie do lekcji

- rozumowanie

Nie oceniamy:

- graficznej strony pisma

- niewłaściwego stosowania dużych i małych liter

- prowadzenia zeszytu przedmiotowego

 

Dysortografia.

Uczniowie orzeczeni do kształcenia specjalnego ze względu na dysortografię mają trudności w opanowaniu poprawnej pisowni zgodnie z regułami ortograficznymi danego języka.

Oceniamy:

- bardziej odpowiedzi ustne niż pisemne

- aktywność i przygotowanie do zajęć

- zadania domowe i testy

Nie oceniamy:

-...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !