Bank scenariuszy

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

Data dodania: 2013-07-07 21:05:00

Przykładowy plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego — nauczany przedmiot: język polski

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

 

Zespół Szkół Samochodowych

Nauczyciel mianowany ubiegający się o awans na stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego: mgr Katarzyna Dziuba

Okres trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy

 

I. Działania organizacyjne:

 

Lp.

Zadania

Formy realizacji

Terminy

Dowód realizacji

1.

Poznanie procedury awansu zawodowego
 na stopień nauczyciela dyplomowanego oraz przygotowanie dokumentacji niezbędnej
do rozpoczęcia stażu.

Zapoznanie się z przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli; udział
w szkoleniach w tym zakresie
(okres odbywania stażu) , sformułowanie wniosku i sporządzenie projektu planu rozwoju.

Wrzesień

2010

Poprawnie sformułowany wniosek
o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego oraz w załączeniu
projekt plan rozwoju zawodowego.

 

2.

Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.

Systematyczne kompletowanie dokumentacji potwierdzającej realizację zadań ujętych w planie rozwoju.

Okres stażu

Zgromadzona dokumentacja.

3.

Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

Opracowanie sprawozdania ilustrującego przebieg stażu.

Uzyskanie oceny dorobku zawodowego.

Maj- Czerwiec

2013

Sprawozdanie z realizacji stażu.II. Działania wynikające z wymagań kwalifikacyjnych:

 

Lp. 

Zadania 

Formy realizacji 

Terminy 

Dowód realizacji 

§ 8 ust. 2 pkt 1.

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

  

1.

Poszerzanie wiedzy i umiejętności zawodowych.

Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego( warsztaty, posiedzenia Rady Pedagogicznej, zespołów problemowych, szkolenia prowadzone przez nauczycieli Zespołu Szkół )

Okres stażu

Zaświadczenia, świadectwa.

2.

Doskonalenie warsztatu i metod pracy, współpraca z członkami Zespołu Przedmiotów Humanistycznych.

Udział w pracach zespołu samokształceniowego oraz szkoleniach doskonalących adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły.

Okres stażu

Lista obecności, zaświadczenia, sprawozdania, notatki własne.

3.

Pomiar  poziomu osiągnięć edukacyjnych uczniów.

Uczestnictwo w przygotowaniu  testów sprawdzających, próbnych egzaminów maturalnych, opracowanie wyników i rekomendacji do dalszej pracy.

Okres stażu

Potwierdzenie Dyrektora.

4.

Samodzielne poszerzanie wiedzy z zakresu metodyki nauczania języka polskiego, psychologii oraz pedagogiki.

Systematyczne zapoznawanie się z ofertą wydawniczą dotyczącą egzaminu maturalnego, prowadzenia zajęć przedmiotu oraz aktualizowanie własnej biblioteczki psychologicznej i pedagogicznej.

Okres stażu

Kserokopie konspektów lekcji, testów typu maturalnego, notatki własne.

5.

Przygotowanie pomocy dydaktycznych do nauczania języka polskiego.

Opracowanie kart pracy, foliogramów, prezentacji multimedialnych oraz innych środków dydaktycznych wspomagających proces uczenia.

Okres stażu

Kserokopie kart, fotografie, foliogramy, teczki tematyczne, płyty CD...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !