Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Rysowanie osi symetrii niektórych figur geometrycznych w kl. VI

Data dodania: 2013-05-29 20:10:11
Autor: Małgorzata Podgródna

Konspekt tej lekcji stworzyłam wówczas gdy dowiedziałam się, że moje zajęcia przyjdzie obserwować przedstawiciel kuratorium. Głównym celem obserwacji była praca w grupach i praca indywidualna oraz wzajemna pomoc uczeń — uczeń, które miały być zrealizowane w trakcie jednostki lekcyjnej.

Temat: Rysowanie osi symetrii niektórych figur geometrycznych

 

Cele lekcji:

a)       Cel ogólny: dobre i intuicyjne zrozumienie pojęcia osi symetrii oraz utrwalenie pojęć z lekcji poprzedniej – oś symetrii figury , uczeń zdobywa wiedzę poprzez działanie, uczy się pracy w zespole oraz odpowiedzialności za wykonywaną pracę.

b)       Cele szczegółowe: przyswojenie pojęcia osi symetrii poprzez przykłady i doświadczenia geometryczne, odwoływanie się do wiedzy o otaczającym świecie.

 

c)       Cele operacyjne:

Uczniowie:

  • Potrafią wskazać figury, które posiadają jedną lub więcej osi symetrii.
  • Potrafią dorysować oś lub osie symetrii na przedstawionych obrazkach.
  • Potrafią rozpoznawać figury mające oś symetrii.
  • Potrafią wskazać figury, które składają się z identycznych części, ale nie posiadają osi symetrii.
  • Potrafią zaznaczyć osie symetrii trójkątów i czworokątów.
  • Potrafią wyszukiwać przedmioty z życia codziennego, które posiadają osie symetrii.
  • Potrafią dostrzegać regularność w tworzonych kompozycjach.

 

Metody: pogadanka, ćwiczenia praktyczne 

Formy pracy: zespołowa, praca w grupach indywidualna.

 

Środki dydaktyczne: nożyczki, kartki papieru, figury geometryczne wycięte z papieru, rysunki przedmiotów mających oś symetrii, lusterka

 

Rola nauczyciela: organizacja procesu kształcenia, wprowadzenie w tematykę, objaśnianie zadań, czuwanie nad tempem pracy dzieci.

 

Rola ucznia: temat lekcji stwarza okazję do aktywności, do wysuwania hipotez i ich poglądowego i opisowego uzasadniania.

 

 

PRZEBIEG LEKCJI

 

  1. Sprawy organizacyjne – podział uczniów na 3 grupy ( uczniowie wchodzący do klasy wylosowali figurę wyciętą z papieru – trójkąt, kwadrat lub inny wielokąt)

 

I grupa – uczniowie z trójkątami

 Uczniowie otrzymali figury: trójkąt równoboczny, trójkąt ostrokątny równoramienny, trójkąt prostokątny równoramienny, trójkąt rozwartokątny równoramienny, trójkąt ostrokątny różnoboczny, trójkąt prostokątny różnoboczny, trójkąt rozwartokątny różnoboczny.

 

 

II grupa – uczniowie z czworokątami 

Uczniowie otrzymali figury: kwadrat, trapez równoramienny, trapez prostokątny,, równoległobok, romb, prostokąt o bokach 2cm x 3cm

 

III grupa – uczniowie z innymi figurami geometrycznymi

 Uczniowie otrzymali figury: pięciokąt foremny, sześciokąt foremny, koło, okrąg, kąt, narysowany na kartce odcinek, narysowaną na kartce prostą.

 

 1. Podanie tematu lekcji.

 2.  Przypomnienie wiadomości z poprzedniej lekcji.

 

 - Kto mi przypomni co to jest oś symetrii figury?

 - Co to jest figura osiowosymetryczna?

 

 

Oś symetrii figury to prosta dzieląca figurę na dwie jednakowe...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !