Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Dostosowanie wymagań z matematyki dla ucznia z nadpobudliwością ruchową posiadającego opinię PPP

Data dodania: 2013-05-29 19:20:25
Autor: Małgorzata Podgródna

W związku z tym, iż obecnie każdy nauczyciel ma pisać dostosowania ze swojego przedmiotu dla uczniów posiadających opinie lub orzeczenia ja również napisałam dostosowanie z matematyki. Uczeń posiada opinię Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej. Stwierdzono u niego trudności w uczeniu się oraz nadpobudliwość psychoruchową.

 

DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

wynikających z programu nauczania matematyki

do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia

klasy V szkoły podstawowej, u którego trudności w uczeniu się oraz nadpobudliwość psychoruchową

na podstawie opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w XXXXX

 

   Uczeń kl. V Damian XXXXX  realizuje podstawę programową kształcenia ogólnego szkoły podstawowej  na lekcjach matematyki.

            Z uwagi na stwierdzone zaburzenia i odchylenia rozwojowe u ucznia oraz nadpobudliwość psychoruchową, mającą wpływ na trudności w uczeniu się matematyki, zostają ustalone wymagania edukacyjne dostosowane indywidualnie do potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia.

 

Formy i metody pracy z uczniem:

 

 • omawianie partii materiału o mniejszym stopniu trudności , pozostawianie więcej czasu na jego utrwalenie ,
 • dostosowanie tempa pracy i innych aktywności dziecka do jego możliwości psychofizycznych
 • uczenie dziecka dłuższego namysły podczas rozwiązywania poszczególnych zadań, aby wyeliminować udzielania pochopnych i błędnych odpowiedzi
 • stosowanie wobec ucznia krótkich, jasnych komunikatów ogniskujących jego uwagę na toku lekcji,
 • dbanie o rytmizację pracy dziecka
 • wspieranie chłopca w działaniach, zachęcanie i motywowanie, aby nie zrezygnował i nie odniósł porażki w sytuacji występowania trudności
 • wyrabianie nawyku sprawdzania poprawności samodzielnie wykonanych zadań,
 • częste odwoływanie się do konkretu, przykładu ,
 • unikanie pytań problemowych, przekrojowych ,
 • szerokie stosowanie zasady poglądowości ,
 • odrębne instruowanie,
 • posadzenie ucznia blisko nauczyciela, w celu ograniczenia ilości bodźców rozpraszających i zwiększenia jego koncentracji...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !