Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Konspekt lekcji historii w liceum — Daleki Wschód po II wojnie światowej

Data dodania: 2013-05-28 23:32:15
Autor: Tomasz Biernacik

Konspekt lekcji historii w liceum — Daleki Wschód po II wojnie światowej

KONSPEKT LEKCJI HISTORII

TEMAT LEKCJI: DALEKI WSCHÓD PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ

KLASA: I D

NAUCZYCIEL: Tomasz Biernacik

DATA: 08.04.2013 r.

 

Cele lekcji:

Uczeń:

- poprawnie posługuje się terminami: Kuomintang; Wielki Skok; rewolucja kulturalna; czerwona książeczka Mao; hunwejbini; wojna koreańska, konflikt wietnamski; brudna wojna; Czerwoni Khmerzy;

- określa czas następujących wydarzeń historycznych: wojna domowa w Chinach; wojna w Korei; konflikt wietnamski; dekolonizacja Indochin

- omawia rolę postaci: Mao Tse Tung; Kim Ir Sen; Ho Chi Minh; Pol Pot; Douglas MacArthur

- wskazuje na mapie państwa położone na Dalekim Wchodzie – Chiny, Japonię, Korę Północną; Korę Południową; Wietnam; Kambodżę;

- analizuje i ocenia zasady rewolucji kulturalnej

- charakteryzuje skutki powstania Chińskiej Republiki Ludowej oraz skutki wojny koreańskiej

- przedstawia założenia polityki komunistycznych dyktatorów

- opisuje przyczyny konfliktów na Dalekim Wschodzie

- posługuje się mapą

 

Metody:

- rozmowa kierowana

- praca z materiałami źródłowymi i tekstem źródłowym

- praca z tekstem podręcznika

- praca z materiałem ilustracyjnym

- praca z mapą w podręczniku, mapą w atlasie i mapą interaktywną

 

Formy pracy:

Indywidualna, grupowa, zbiorowa

 

Środki dydaktyczne:

- podręcznik „Poznać przeszłość. Wiek XX” (s.275-280)

- mapa interaktywna – Świat po II wojnie światowej

- materiały źródłowe – życiorysy komunistycznych dyktatorów

- tekst źródłowy – Zasady rewolucji kulturalnej w Chinach

- zdjęcia dyktatorów przedstawione w formie elektronicznej

- atlasy historyczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przebieg lekcji:

 

I Faza wprowadzająca:

 

  1. Czynności organizacyjne: sprawdzenie obecności, podanie tematu i celów lekcji
  2. W ramach rekapitulacji pierwotnej jeden z uczniów czyta zadanie domowe –  

       Przypomnij, jakie ziemie w Azji opanowali Japończycy przed i w czasie II...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !