Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Szkolny Konkurs Wiedzy o Dolnym Śląsku

Data dodania: 2013-05-27 11:22:51
Autor: Elżbieta Kargol, Paulina Gryka

Scenariusz Konkursu Wiedzy o Dolnym Śląsku, którego celem jest popularyzowanie wiedzy o regionie i kształtowanie postaw lokalnego patriotyzmu.

SCENARIUSZ SZKOLNEGO KONKURSU  WIEDSZY O DOLNYM ŚLASKU„ CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE”


CELE KONKURSU:

-  budzenie zainteresowania własnym regionem,

-  przybliżenie uczniom  dziedzictwa kulturowego regionu

-  zapoznanie z walorami turystyczno – krajoznawczymi regionu

-  popularyzowanie kultury regionalnej

-  rozwijanie zainteresowań regionem, jego historią i tradycją

-   kształtowanie poczucia własnej tożsamości i postaw patriotycznych

 

PRZEBIEG PRZYGOTOWAŃ:

Konkurs skierowany został do wszystkich uczniów gimnazjum. Każda klasa zobowiązana została wytypować dwuosobową drużynę, która ją będzie reprezentować na konkursie. Zadaniem każdego zespołu jest przygotowanie się do konkursu na podstawie materiału dotyczącego zagadnień konkursowych.

PRZEBIEG KONKURSU:

Prowadząca I:

Serdecznie witamy naszych gości społeczność gimnazjalną na Szkolnym Konkursie Wiedzy o Dolnym Śląsku.  

 

 Dolny Śląsk jest jednym z najbardziej wyjątkowych regionów naszego kraju i to bez względu na to, czy mówimy o jego historii, dorobku kulturalnym czy walorach przyrodniczych. W swych dziejach wielokrotnie zmieniał on państwową przynależność. Był pod panowaniem polskich, czeskich i pruskich królów, cesarzy austriackich i niemieckich. Również i mieszkańcy tych ziem zmieniali się w ciągu wieków. Już w okresie panowania polskich Piastów rozpoczęła się kolonizacja niemiecka. W wyniku drugiej wojny światowej i zmian granicznych w Europie niemiecka ludność musiała opuścić Dolny Śląsk, a na jej miejsce przybyli Polacy z różnych dzielnic Polski, przede wszystkim z utraconych przez Polskę wschodnich rubieży Rzeczpospolitej. Wymieszanie się narodów i kultur wywarło też swoje piętno w obrazie tej ziemi. Przenikające się przez stulecia na dolnośląskiej ziemi wpływy różnych kultur pozostawiły bogate zasoby zabytków oraz innych świadectw kultury materialnej, w tym tysiące zabytkowych budowli, obiektów i zespołów urbanistycznych. Dolny Śląsk to ziemia murowanych warowni, twierdz i zamków, które powstawały tu od średniowiecza, licznych pałaców i dworków. Znajduje się tu również wiele zabytków architektury sakralnej - opactwa i zespoły klasztorne. Możemy być więc dumni, że mieszkamy na tej ziemi ale aby w pełni docenić jej walory powinniśmy się starać ją lepiej poznać. Mamy nadzieję, że dzisiejszy konkurs chociaż trochę się do tego przyczyni. Zatem sprawdźmy co na temat Dolnego Śląska wiedzą nasi uczestnicy.

Prowadzący II:   

Dzisiejsze spotkanie będzie odbywało się w formie  rywalizacji międzyklasowej, każda klasa zobowiązana została wytypować dwuosobową drużynę, która ją będzie reprezentować na konkursie. Zadaniem każdego zespołu było przygotowanie się do konkursu na podstawie materiału dotyczącego zagadnień konkursowych.

W jury konkursu zasiadają nauczyciele:…………., którzy będą czuwali nad prawidłowym przebiegiem konkursu i oceniali odpowiedzi rywalizujących drużyn, przy czym decyzje jury są ostateczne.

Prowadzący II:

Rozpoczynamy zmagania. 

Konkurencja pierwsza – odpowiedz na pytanie.

Na tym etapie drużyny muszą odpowiedzieć na dwa pytania. Za każde pytanie można otrzymać od 0 do 2 punktów ( 1 punkt w przypadku odpowiedzi nie pełnej). Numery pytań ukryte są w tych to plastikowych kuleczkach, dlatego przedstawiciel drużyny będzie miał za zadanie wybrać dwie kuleczki, aby dowiedzieć się na jakie numery pytań odpowiada drużyna.

Pierwsze pytanie jest zadaniem testowym a drugie otwartym.

Zapraszamy przedstawiciela klasy Ia – prosimy o wylosowanie pytań ( następnie kolejno Ib, Ic, ….)

Prowadząca I:

Na ekranie ukażą się pytania, które zostały wylosowane przez zespół. Prosimy o wyświetlenie pytania nr (pytanie czytane jest na głos przez prowadzącą) prosimy o odpowiedź. Dziękuję i proszę o wyświetlenie prawidłowej odpowiedzi. Prosimy o przyznanie punktów przez jury.

Prosimy o wyświetlenie pytania nr …….(podobnie jak powyżej)

--------------------------------------------------------

Prowadząca I:

Druga konkurencja – mapa konturowa powiatów dolnośląskich

Każdy zespół otrzyma taka sama kartę , na której znajduje się mapa powiatów Dolnego  Śląska. Zadanie polega na wpisaniu we właściwe miejsca nazw powiatów oznaczonych numerami od 1 do 10 na mapie. Za prawidłowe wypełnienie karty można  otrzymać 5 punktów. Czas...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !