Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Zima wokół nas

Data dodania: 2013-05-12 15:32:54

Zima wokół nas

opracowała: Agnieszka Warkoczewska

Scenariusz zajęć dla dzieci 3 letnich

Data: 09.12.2011 r 

Blok tematyczny:. Czekamy na zimę.

Temat zajęć: Zima wokół nas.

Obszary z podstawy programowej:

1.1; 1.2; 3.1; 5.4; 7.1; 9.3; 14.3

Cele główne:

- Rozbudzanie zainteresowania malarstwem.

- Wdrażanie do przestrzegania zasad zachowania się w muzeum.

Cele operacyjne:

Dziecko:

- Wypowiada się nt, co znajduje się na obrazach.

- Wie, jak należy zachowywać się w muzeum.

- Reaguje ruchem na określone dźwięki i polecenia.

- Rysuje kreski i kropki na szalikach.

 

Metody wg M.Kwiatowskiej:

- metody czynne- metoda zadań stawianych dziecku

- metody percepcyjne- metoda udostępniania sztuki; metoda obserwacji i pokazu

- metody słowne- rozmowy; objaśnianie i instrukcje

 

Formy pracy:

z całą grupą, indywidualnie

 

Środki dydaktyczne:

Albumy „Malarze Młodej Polski” oraz „Ermitaż”, laptop, projektor multimedialny, prezentacja w Power Point...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !