Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Oko — narząd wzroku

Data dodania: 2013-05-11 20:23:59
Autor: Anna Frońska-Popiel

Konspekt lekcji z biologii w szkole ponadgimnazjalnej, który zwiera informacje natemat budowy i fukcji oka.

ANNA FROŃSKA-POPIEL                                           

 

KONSPEKT LEKCJI Z BIOLOGII W SZKOLE PONADGIMNAZJALNEJ

 

1. POZIOM  NAUCZANIA  Klasa II LO

2. TEMAT:   Oko – narząd wzroku.

3. CELE:

 

      DYDAKTYCZNY:

a)     WIADOMOŚCI

- uczeń poznaje elementy budowy oka oraz gałki ocznej,

- poznaje lokalizację oraz funkcje poszczególnych elementów,

- poznaje zasadę akomodacji oka,

- poznaje różnice między komórkami fotoreceptorowymi.

 

b)     UMIEJĘTNOŚCI

- uczeń potrafi wymienić, zlokalizować i podać funkcje elementów budowy gałki ocznej,

- wyjaśnić na czym polega akomodacja oka,

- potrafi porównać pręciki i czopki.

 

   WYCHOWAWCZY

- uczeń ma świadomość, jak bardzo istotne jest prawidłowe funkcjonowanie narządu wzroku.

 

4. METODY NAUCZANIA:    wykład z elementami pogadanki

 

5. FORMY PRACY Z UCZNIEM:   zbiorowa

 

6. ŚRODKI DYDAKTYCZNE:  foliogramy, plansze, wydruki komputerowe, podręcznik

 

7. PRZEBIEG LEKCJI:

 

I   FAZA WPROWADZAJĄCA

                POWITANIE / SPRAWDZENIE OBECNOŚCI

                POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI

 

- przypomnienie zasady działania układu nerwowego, łuku odruchowego,

- przypomnienie rodzajów receptorów występujących u człowieka.

 

II  FAZA REALIZACYJNA

1. Budowa oka:

a)     aparat optyczny: gałka oczna,

b)     aparat ochronny: powieki, brwi, rzęsy, gruczoły łzowe,

c)     aparat ruchowy: mięśnie proste i skośne,

d)     nerw wzrokowy.

 2. Budowa gałki ocznej:

a)     warstwa zewnętrzna – w przedniej części tworzy przezroczystą rogówkę, która chroni przed urazami i ulega...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !